İşarayan Başvuru Formu

İş ilişkisinin kurulup kurulmaması, iş akdinin gereğinin yapılıp yapılmaması, iş akdinin sonlanıp sonlanmaması ve iş akdinin sonlanma şekli konularında belediyemizin hiçbir taahhüdü ve sorumluluğu yoktur.