Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 saylı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde, belediye sınırları içinde kanun ve yönetmeliklere uygun ; Safranbolu Belediye Başkanlığınca kurulan işletmelerin işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, bu işletmelerin çalışması, yönetimi, denetimi, verimliliğinin sağlanması ve kamuya sağlıklı hizmetlerin sunulmasını sağlamakla yükümlüdür.

Prensipler

Safranbolu Belediyesi tarafından kurulan ve müdürlüğümüzce işletilen tesis ve işletmelerde ki ürünlerin sağlıklı-kaliteli ve maliyeti göz önünde bulundurularak uygun fiyatlı sunulması prensibimizdir.

Hizmet Alanları

1-Hıdırlık Seyir Terası Tesisi

2-Aslanlar Sosyal Tesisi ve Kafeteryası

3-Barış Sosyal Tesisi

4-Leyla Dizdar Kültür Merkezi Kafeteryası

5-Halkın Bakkalı

6-Kıtır Üretim Birimi

7-Otobüs İşletmesi

8-Otobüs İşletmesine bağlı Kart Basım

9- Reklam Üniteleri

10-Belediye Binası Çay Ocakları İşletmesi

11-Safran Çocuk Oyun Evi

12-Çiçek ve Sebze Satışı