Belediye Zabıtası, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların Belediyeye verdiği görevler doğrultusunda görev yapar, Safranbolu' da esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasakların takibini yapar ve bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.
        Zabıta Müdürlüğünde, 3572 sayılı Kanun ve 9207 sayılı İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları düzenlenmektedir.

9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği
        https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20059207&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5