Başkan Köse Başkan Köse

Başkan Köse Başkan Köse "Büyüğümüze Teşekkür Ederim"

29/03/2022

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gündemle ilgili açıklamalar yapmak için basın ile Bir araya geldi.

Belediye 1. Başkan Vekili Onur Varlı, Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Meclis Üyeleri Erol Altuntepe, Serap Karaoğlu, Kemal Akgül ve Mehmet Baki Duvan ile Karabük ve Safranbolu’da görev yapan basın mensuplarının katıldığı toplantıda gündemin ilk konusu İmar Planı oldu.

Başkan Köse konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Son günlerde asılsız, kirli haber ve bazı iddialar dolaşıyor. Bu nedenle basın toplantısı yapma ihtiyacı duydum. Birincisi Safranbolu’nun sit alanları ile ilgili. Safranbolu UNESCO Dünya Miras Listesinde çok önemli bir kent. Bu kentin hem kentsel hem de doğal sit alanları var. Doğal sit alanları ile ilgili Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın illeri doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2015 yılında başlatılan projesinin Safranbolu doğal sit alanı sonuç raporuna gönderme yapılan Safranbolu’daki doğal sit sınırlarının yeniden değerlendirilmesini içeren belediyemizin bilgisi dışında, bizi davet etmedikleri 17.05. 2019 ( yani biz görevdeyken ) tarih ve 17 sayılı Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararında şöyle deniyor;

Doğal Sit alanlarında hazırlanacak, revize edilecek koruma amaçlı imar planında bu alanlara ait sınırla göre plan kararlarının düzenlenmesine ve plan hükümlerine uyulmasına, bu alanlarda Safranbolu kentsel sit alanı planlama ve uygulama koşulları ile uyumlu olacak şekilde ülke kararları da dikkate alınarak uygulamalara yön verilmesine, Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Miras Listesinde olması dikkate alındığında doğal sit alanlarındaki koruma ve kullanma çalışmalarında ilçenin silüetnin bozulmama hususunun gözetilmesine geleneksel ve karakteristik dokusunun korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin ilgili idarelerce alınmasına karar verildi.

Ve bu karar 2015 yılında başlatılmış biz göreve geldiğimizde koruma bölge komisyonu tarafından onaylanmış ve asla itirazı söz konusu olmayan bir karar bu nedir birinci derece doğal sit alanları nitelikleri ve derecesi değiştirilmiş ve koruma bölge komisyonu da aynı bizim dilekçemizde olduğu gibi, “Safranbolu’nun Dünya Miras Listesinde olduğu unutulmadan, silüetinin bozulmamasına dikkat edilerek yeniden planlanması” diyor.

Bu karar alınmış bize yazısı geldi ve bu yazıya istinaden herkesin elinde salladığı dilekçem var ya. Biz de diyoruz ki artık revizyon planı yapmak hasıl olmuştur. Yani zorunlu hale gelmiştir. Çünkü bu bir süreç ve başlatılmış, buranın dereceleri değişmiş. Nitelikleri değişmiş. Ben göreve geldikten sonra bize bir yazı geldi ve dediler ki artık buraların dereceleri değişti, sizde bu plansız alanlara yeni planlar yaptırın.

Biz dedik ki, bu geniş alanların planlarını Çevre ve şehircilik bakanlığı aracılığı ile yapalım. Çünkü böyle yetkileri var.

Ellerinde Salladıkları Dilekçede Biz Şunları Söyledik

“İlçemiz koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planları 22.10. 2010 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, yaklaşık 700 hektarlık onanan planlama alanı içerisinde 183 hektar kentsel sit alanı, 77 hektar birinci derece doğal sit alanı ve kalan kısmı ise etkileşim alanı olarak belirlenmiştir. Koruma amaçlı imar planları içerisine yer alan 77 hektarlık birinci derece doğal sit alanının koruma statüsü alan sınırları ve büyüklüklerinde değişiklik yapılması hususu ( bunlar bizim dışımızda ) bu hususlar Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 17.05. 2019 tarihli ve 17 sayılı kararının 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin  109/2 maddesine göre 01.07. 2019 tarih ve 151361 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile onaylanarak alanın koruma statüsü nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak değiştirilmiştir.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Bunlar değiştirilmiş bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

Başkan Köse dilekçe ile ilgili şöyle devam etti;

Yukarıda alınan karar doğrultusunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma amaçlı imar planlarında revizyon yapılması hasıl olmuştur. Bu kapsamda yapılması gereken imar planı revizyon çalışmalarının Genel Müdürlüğünüzce yürütülmesi talebi ile konunun değerlendirilmesi hususu.”

“Bakın burada biz bunu yapamıyoruz, bizi aşan bir şey değil. Biz bunu özel firmalara ihale ile de yaptırabilirdik. Ama en sağlıklı çalışmayı bu bölge için Bakanlık yapar. Ben bakanlık eli ile yapılmasını tercih ettim. Biz buna mecbur muyuz, mecburuz. Planları yaptırmak zorundayız. Artık süreç bitmiş, dereceler ve nitelikler değişmiş. En sağlıklısı bakanlık tarafından yapılmasıdır demek kadar doğal bir şey yok. Bakanlık bunu ihale ile firmaya verdiğinde iletişim halinde imişiz ya. İletişim halinde olduğumuz şey şu; “ Bizden altlıklar ve bölgenin gezdirilmesi istendi. Evet biz biliyoruz buraları. Ama onun haricinde yeni yapılan planlarla ilgili bize hiçbir bilgi verilmedi. Bilgi verilmemesinden Meclis Üyelerimizle birlikte sıkıntı duyduğumuz için rica ettik ve bir bilgilendirme toplantısı yapmalarını istedik. Kurulda bu konunun görüşüleceği zaman bana ve meclis üyelerimizin tümüne bilgilendirme toplantısı yapıldı. O gün gördük ve hatta bu güne kadar planların gösterilmemiş olmasını da yapan firma kendi ayıpları olarak nitelendirdi. Biz planları gördük ve ilk koruma kurulunda belediye olarak red oyumuzu verdik. Bu planları onaylamadığımızı söyledik.

Bir Dilekçe Daha Var Kimse Bundan Söz Etmiyor

Ortada bir dilekçe daha olduğunu ve kimsenin bundan söz etmediğini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse,” Bakın benim bir dilekçem daha var ve bunu hiç kimse göstermiyor.

Bu dilekçede diyorum ki; Bakanlığınızca Doğal Sit Alanlarında yapılması planlanan koruma amaçlı imar planı çalışmalarında yürürlükteki koruma amaçlı imar planının doğal sit alanlarını da kapsıyor olması ve kentsel sit alanının bütünü ile UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunuyor olması dolayısı ile sit alanlarının birbiri ile etkileşimi dikkate alınarak planlamanın bu doğrultuda ele alınması görüş ve önerisi ile istenen evraklar yazımız ekinde sunulmuştur.

Bakın burada yine uyarıyorum. Diyorum ki burayı unutmayın. Burası sit alanı. Bunları dikkate alarak yapın. Gelen planlarda biz sıkıntılı gördüğümüz şeyler olduğu için itirazımızı yaptık. Gerekçeli raporumuzu yazdık, Çevre Şehircilikte de askıya çıktığında dedik ki biz bunu kabul etmiyoruz. Askı sürecinde de itirazımızı yaptık.

Dilekçemizi Vereceğiz

Gördüm ki bu kadar çabaya gerek yokmuş. Sizlerde izlemişsinizdir, Sayın büyüğümüz Mehmet Ali Şahin bey dedi ki, Ben Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’la, Safranbolu Belediyesi istemiyor ise bize bir dilekçe versin biz geri çekelim dedi. Biz dilekçemizi hazırladık, madem bu kadar kolay dilekçemizi vereceğiz. Biz bu planı istemiyoruz.

Bu mevzuu ile ilgili benim son konuşmam, bütünü ile anlatıyorum. Belediye olarak neresindeyiz, hangi süreçlerden geçtik. Bu kadar süreçlere gerek yokmuş. Ben Sayın büyüğümüze teşekkür ediyorum. Konu ile ilgili tüm kamuoyunun da takipçisi olmasını istiyorum. 

 Gündemi meşgul eden diğer konu düğün salonları ile ilgili ise Başkan Köse şunları söyledi.

 Burada konuşacak bir şey yok aslında. Düğün salonu ruhsatı alabilecek mekânların nitelikleri, özellikleri yasalarla belirlenmiş. Nerelerde düğün yapılabilir, nerelere düğün salonu verilebilir. Çok uzun mazisi olmayan bir şekilde konak bahçelerinde düğün yapılmaya başlandı. Bunun sayısı ikiydi, üçtü derken Bağlar ve Çarşı bölgelerine gerçekten tehdit eden, orada huzuru kaçıran ve trafik anlamında da sıkıntı yaşatan boyutlara gelmeye başladı. Bu bir tavizle yasaya da uymayan bir şekilde göz yumulması ile başlamış ve oralarda yaşayan insanların huzurunu kaçıran boyutlara gelmiş. Buna artık göz yumulması mümkün değil. Yasaya aykırı olan, şartları taşımayan mekânlarda düğün yapılmakta. Yasayı okuyan herkes bilir. Geçtiğimiz senelerde buralarda düğün yapılmaz dediğimde bana karşı gelen bir konak sahibi, çok güzel bir dilekçe yazmış.  Bu dilekçede, düğün salonu ruhsatı olmayan yerlerde düğün yapılamayacağını, mahkeme ile iptal edildiğini, cezalar kesildiğini belirtmiş. Şimdi diyor ki, buralarda düğün yapılmasına izin verirseniz sizi görevinizi kötüye kullanmaktan mahkemeye veririm. Bakın o da araştırmış ve anlamış. Biz zaten bunları biliyoruz. Ama kamuoyunun bilmediği bir şey var. Biz Safranbolu’da düğün yapılmaz demiyoruz. Diyoruz ki düğün salonu ruhsatı olmayan mekanlarda düğün yapılamaz. Bu ruhsatı almanın şartları belli. Siz bu şartları yerine getiriyorsanız düğününüzü yaparsınız. En çok ses çıkaranlar da bahçelerde düğün yapanlar. Meskun alanlarda yasa zaten izin vermiyor. Bu yasayı da ben yapmadım. Ne yazık ki çok enteresan bir şekilde esnafları temsil eden oda başkanı benim yasayı çiğnememi istiyor. Böyle bir şey olabilir mi. Bizler kurumlar olarak yasaları çiğnersek, vatandaşların uymasını nasıl bekleriz.

Biz Halkımızı Düşünmek Zorundayız

Biz yalnızca düğünden para kazananları değil, o bölgede yaşayan halkı da düşünmek zorundayız. Onlar sadece 4-5 ayda yapacakları düğünleri düşünüyorlar. Ama biz halkımızı da düşünmek zorundayız. Bu arada eksiklerini tamamlayıp düğün salonu ruhsatı alan mekanlar da var. Kısaca bu yıl düğün salonu 2ruhsatı olmayan hiçbir mekana izin verilmeyecek.

BENZER HABERLER