Safranbolu Belediyesi 2020 yılı Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Safranbolu Belediyesi 2020 yılı Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

09/12/2020

Safranbolu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, 2020 yılının son olağan meclis toplantısı 2. birleşimi gerçekleşti. Gündem maddelerini görüşmek üzere Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 Aralık Salı günü saat 18.00′da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında toplandı. Salon girişinde ateşleri ölçülen meclis üyeleri, toplantıyı sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak gerçekleştirdi. Yılın son meclis toplantısıaçılış konuşması, yoklama ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başladı. 10gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 2. ve 3. maddelerin tekrar görüşülmesine karar verilirken 6 madde oy birliği, 2 madde ise oy çokluğu ile kabul edildi.

1.madde Bağlarbaşı Mahallesi 50 ada 92 parsel malikinin taşınmazına servis sağlayan yolun açık olmaması sebebiyle kamulaştırma talebi. Kamulaştırma bedelini, rayicini geçmemek kaydıyla karşılama talebi, 4. Madde Türk Ekonomi Bankası Karabük şubesinden 6 adet otobüs alımı işinde kullanılmak üzere çekilen 36 ay vadeli kredinin teminatını teşkil etmesi ve kredi borçlarının ödenmesi amacıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş Karabük şubesine temlik verilmesi ve temlik etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu, 6. madde Emek Mahallesi 20 ada 20 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 59.02 m2 yüzölçümlü 20 ada 132 parseli satın alma talebi, 8. madde Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 105 parsel malikinin Belediyenin mülkiyetine ait olan 10.57 m2 yüzölçümlü 558 ada 150 parseli satın alma talebi, 10. madde Kamu sağlık personellerine 31.12.2020 ye kadar toplu taşımanın ücretsiz olması oy birliği ile kabul edilirken5. madde Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 78 parselde zemin kat ticaret talebi,9. madde Tokatlı Köyü ve Esentepe Mahallelerinde, Karabük Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-1maddesi uyarınca yapılacak olan sayısallaştırma çalışmalarında, sayısallaştırma ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi.

Tekrar görüşülmesine karar verilen 2. ve 3. Maddelerden 2. Madde Babasultan Mahallesi 371 ada 7, 8 ve 9 parselleri kapsayan alanda Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği talebi 3. Madde iseAkçasu Mahallesi 254 ada 1, 2, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazları kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği konusu görüşülmeye devam ediyor.

BENZER HABERLER