Safranbolu Belediyesi Pilot Belediye Seçildi

Safranbolu Belediyesi Pilot Belediye Seçildi

12/02/2022

Safranbolu Belediyesi, Türkiye’de uluslararası standartlara uygun etkili, kapsayıcı, hesap verebilir ve katılımcı bir yerel yönetimin sağlanması amacıyla başlatılan Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projesi'nin A1.1.5 Yerel Yönetimlerde Etkin bir İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması için Standartlar ve İlkelerin Geliştirilmesi bileşeni kapsamında, 1390 belediye arasından pilot ilçe belediyesi seçildi. 

İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın eş yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yerel yönetimlerde insan kaynakları yönetimini düzenleyen mevzuat çerçevesinin iyileştirilmesine yönelik, Safranbolu Belediyesinde istişare toplantıları yapıldı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde 10, 11 Şubat günlerinde yapılan toplantılara Proje Kilit Uzmanı Dr. Volkan Recai Çetin, Kıdemli Yerel Uzman Neslişah Aytuğ, Proje Sorumlusu Aylin Arıkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Personel Şube Müdürü Ali Özer, Safranbolu Belediye Başkan Vekili Onur Varlı, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Metin Yıldırım, Ahmet Şahin ve Nurten Danışman ile tüm birim müdürleri katıldı. 

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Safranbolu'dan ayrılan ekip, hazırlayacağı öneriler raporunu ilgili bakanlıklarla paylaşacak.

BENZER HABERLER