Safranbolu Belediyesi

OCAK 2020 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Belediye Meclisi, 03/01/2020 Cuma günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Belediye Nikah Dairesi Salonunda toplanacaktır.

1- İlçemiz, kent bütünü imar planı notlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin yoldan kotlandırma başlıklı 11. Maddesinde belirtilen kademelendirme ile ilgili yapılacak uygulamalarda kademelendirme yapılmamasına dair plan notu değişikliği teklifinin, İmar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

2- İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 36 parsel maliklerinin, parsele yapacağı yeni yapıda zemin kat ticaret taleplerinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

3- S.S Karabük-Safranbolu Minibüs Motorlu Taşıtlar Yardımlaşma Kooperatifinin halk otobüsü taşıma fiyatlarında artış talebinin görüşülmesi.  (Plan ve Bütçe Kom.)

4- İlçemiz 15 Temmuz (Yazıköy)Mahallesi 268 ada 7 parsel üzerinde konumlu, meri imar planında Kentsel Servis Alanı, Park Alanı ve yol olarak planlanmış parselin, parsele özgü plan notu getirilerek yapılaşma şartlarının değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

5- İlçemiz Barış Mahallesinde yapımı tamamlanan yeni nesil spor salonuna isim verilmesi konusunun görüşülmesi. (Kültür ve Tur.Kom.)

6- Reklam Üniteleri (Billboard-Clp Raket-Led ekran) fiyatlarının indirilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Bütçe Kom.)

7-05/12/2019 tarihli ve 180 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kapatılan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde bulunan 560.000,00.-TL (beşyüzaltmışbinlira) ödeneğin aynı tarihte kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğüne aktarılması konusunun görüşülmesi.

8-4 adet 7.dereceli Eğitmen kadrosunun iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

9-1 adet 8.dereceli Çözümleyici kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 8.dereceli mühendis kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

10- Kurumumuzda çalışan İtfaiye ve Zabıta personeline verilecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

11-7.dereceli 1 adet eğitmen, 9.dereceli 1 adet ekonomist, 8.dereceli 1 adet mühendis, 8.dereceli 2 adet tekniker, 8.dereceli 1 adet peyzaj mimarı, 9.dereceli 1 adet biolog ve 8.dereceli 1 adet avukat kadrosunda, 2020 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personellere ödenecek net ücretin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

12- İlçemiz Çavuş Mahallesi 328 ada 8 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve tesis kadastrosu sırasında “Yol Fazlası” olarak tescil edilen 22,00 m2 yüzölçümlü 328 ada 9 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

13-5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi hükmüne istinaden meclis tatil ayının belirlenmesi.

14-5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi hükmüne istinaden Denetim Komisyonu üye seçiminin yapılması. (Gizli oylama)