SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

2021-01-29

Belediye Meclisi, 02.02.2021 Salı günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİ

1-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 7, 8 ve 9 parselleri kapsayan alanda Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.(İmar Kom.)

2-Safranbolu Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde, hurda ayrıştırma, depolama ve hurda alım satımının yasaklanması ve söz konusu işyerlerinin Belediye sınırları ve mücavir alan dışına çıkarılması konusunun görüşülmesi.(Çevre ve Sağlık Kom.)

3-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 652 ada 6 parselde kayıtlı taşınmazın zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi.

4-İlçemiz Emek Mahallesi 15 ada 20 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 96.68 m2 yüzölçümlü 15 ada 27 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

5-Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

6-Karabük İçmesuyu Ana İsale ve Besleme Hatları ile Depolar ve Pompa İstasyonları Tesislerinin Yapım ve Devir Protokollerine İlişkin oluşturulan 2 sayılı ek protokolün, borçlanma yetkisi verilmesinin ve borç taksitlendirmesinin görüşülmesi.

7-İlçemiz İnönü (Atatürk) Mahallesi 181 ada 3 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 3.01 m2 yüzölçümlü 181 ada 29 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

8-Belediyemiz yetki sınırları içinde yapılacak yapılarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen parsel büyüklüğünden küçük parsellere ilişkin yağmur sularının toplanarak kullanılması konusunun görüşülmesi.

9-Belediyemizce alınan Belediye tipi otobüslerde kullanılacak olan Elektronik ücret toplama sistemi ücret tarifelerinin (QR kod, Kredi/Banka Kartları, Sivil Kartlar, İndirimli Kartlar vb.) belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

10-Safranbolu Belediyesi sınırları içerisindeki yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla EDS projesi kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, bahse konu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

11-Safranbolu Belediyesi Belediye Otobüsleri Seyahat Kartları Yönetmeliğinin görüşülmesi.

12-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının 2021 yılında şehiriçi ve Karabük fiyatlarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.