SAFRANBOLU BELEDİYE MAYIS AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

2023-04-28

Belediye Meclisi 02.05.2023 Salı günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE

MECLİSİ GÜNDEM MADDELERİ

1-Dünya Mühendislik Doğalgaz Proje İnş.Tic.Ltd.Şti’nin, ilçemiz Aşağıdana Köyü Doruk Tarla mevkii tapuda 133 ada 28 parselde bulunan taşınmazlarına yapacakları 17 blok yapının içmesuyu ihtiyacının Karabük İl Özel İdaresi tarafından karşılanamayacağı bildirildiği için içmesuyu ihtiyacının şehir şebekemizden karşılanması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzün yazısındaki taleplerinin görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)

2-Doğa Hareketleri Araştırma Derneği yürütücülüğünde Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu kurulması konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)

3-İlçemiz Barış Mahallesi 560 ada 46 parsel numaralı Belediyemiz mülkiyetine ait 102,92 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Veya Geçici 16.maddeleri gereğince 560 ada 45 parsel numaralı taşınmaz malikine doğrudan satış, kıymet takdiri ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)

4-İlçemiz Bağlar Köyiçi mevkiinde bulunan ve tapu sicilinde 1628 ada 7 parsel numarasında kayıtlı olan bahçe vasfındaki taşınmazın malikinin, taşınmaz üzerinde mevcut imar planı uyarınca inşaat projesine başlayacağından, sahibi olduğu taşınmaza ulaşımın sağlanması yönünde gerekli yolun açılmasını talep etmektedir. Bahse konu imar yolunun açılabilmesi için 1628 ada 19, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna rastlayan, 1628 ada 8 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna ve park alanına rastlayan kısımlarının kamulaştırılması konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)

5-Safranbolu Belediyesi Oto Tamir, Bakım, Oto Yıkama ve Halı Yıkama Yerleri Hakkında Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin görüşülmesi.

6-İlçemizde 2023 yılı içerisinde Başkent EDAŞ tarafından yapılacak olan AG+OG (YG) yeraltı hattı elektrik dağıtım şebekeleri ile ilgili kazı çalışmalarında koordinasyon sağlanması amacıyla Kazı Protokolü imzalanması konusunun görüşülmesi.

7-İlçemiz Çeşme Mahallesi Hükümet Sokak No:9 (478 ada 3 parsel) adresinde 732 m2 alana sahip açık otopark kiralama ihalesi ile ilgili olarak, yeni yapılacak kiralama ihalesine esas teşkil etmek üzere hâlihazırdaki otopark ücret tarifesinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

8-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar mevkii 611 ada 8 parselin doğu tarafında tescil harici park alanına, park yapılması durumunda isim verilmesi ile ilgili talebin görüşülmesi.

 

-1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon + İlave İmar Planlarına yapılan 155 adet itirazın görüşülmesi.(9.maddeden 163.maddeye (dâhil) kadar)   

9-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın itirazı (Akçasu Mahallesi 252 ada 40 parsel)
10-Akçasu Mahallesi 251 ada 10 parsel malikinin itirazı,
11-Akçasu Mahallesi 254 ada 1 parsel malikinin itirazı,
12-Akçasu Mahallesi 349 ada 11 parsel malikinin itirazı,
13-Akçasu Mahallesi 251 ada 10 parsel malikinin itirazı,
14-Akçasu Mahallesi 268 ada 2 parsel malikinin itirazı,
15-Akçasu Mahallesi 268 ada 2 parsel malikinin itirazı,
16-Akçasu Mahallesi 254 ada 5-6 parsel malikinin itirazı,
17-Akçasu Mahallesi 267 ada 2 parsel malikinin itirazı,
18-Akçasu Mahallesi 267 ada 2 parsel malikinin itirazı,
19-Akçasu Mahallesi 349 ada 5 parsel malikinin itirazı,
20-Akçasu Mahallesi 267 ada 2 parsel malikinin itirazı,
21-Akçasu Mahallesi 267 ada 2 parsel malikinin itirazı,
22-Akçasu Mahallesi 267 ada 2 parsel malikinin itirazı,
23-Akçasu Mahallesi 268 ada 2 parsel malikinin itirazı,
24-Akçasu Mahallesi 349 ada 50-56 parsel malikinin itirazı,
25-Atatürk Mahallesi 1692 ada 25 parsel malikinin itirazı,
26-Atatürk Mahallesi 579 ada 74 parsel malikinin itirazı,
27-Atatürk Mahallesi 1697 ada 58-60-61 parsel malikinin itirazı,
28-Atatürk Mahallesi 1692 ada 124 parsel malikinin itirazı,
29-Atatürk Mahallesi 1697 ada 61 parsel malikinin itirazı,
30-Atatürk Mahallesi 1509 ada 71 parsel malikinin itirazı,
31-Atatürk Mahallesi 506 ada 11 parsel malikinin itirazı,
32-Bağlarbaşı Mahallesi 1643 ada 29 parsel malikinin itirazı,
33-Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü’nün itirazı (Bağlarbaşı 1674 ada 63 parsel ve 1616 ada 64 parsel),
34-Bağlarbaşı Mahallesi 1619 ada 5 parsel malikinin itirazı,
35-Bağlarbaşı Mahallesi 699 ada 12 parsel malikinin itirazı,
36-Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü’nün itirazı(Bağlarbaşı Mahallesi 1674 ada 63 parsel),
37-Bağlarbaşı Mahallesi 489 ada 20 parsel malikinin itirazı,
38-Bağlarbaşı Mahallesi 566 ada 42-46-47-52-53-54 parsel malikinin itirazı,
39-Bağlarbaşı Mahallesi 1608 ada 160 parsel malikinin itirazı,
40-Bağlarbaşı Mahallesi 1623 ada 60 parsel malikinin itirazı,
41-Barış Mahallesi 639 ada 150 parsel malikinin itirazı,
42-Barış Mahallesi 833 ada 2 parsel ve 834 ada 6 parsel malikinin itirazı,
43-Safranbolu Dünya Miras Alanlarını Kültürel Değerlerini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Derneği’nin itirazı,
44-Barış Mahallesi 829 ada 4 parsel malikinin itirazı,
45-Barış Mahallesi 509 ada 173-174 parsel malikinin itirazı,
46-Barış Mahallesi 829 ada 9 parsel malikinin itirazı,
47-Barış Mahallesi 897 ada 2 parsel malikinin itirazı,
48-Barış Mahallesi 1587 ada 179 parsel malikinin itirazı,
49-Barış Mahallesi 111 ada 4-5 parsel (823 ada 8 parsel-373 ada 2 parsel)malikinin itirazı,
50-Barış Mahallesi 806 ada 6 parsel malikinin itirazı,
51-Barış Mahallesi 509 ada 184 parsel malikinin itirazı,
52-Barış Mahallesi 509 ada 23 parsel malikinin itirazı,
53-Barış Mahallesi 820 ada 6 parsel malikinin itirazı,
54-Barış Mahallesi 108 ada 3 parsel malikinin itirazı,
55-Milli Emlak Şefliği’nin itirazı (108 ada 44 parsel),
56-Bostanbükü Mahallesi 238 ada 1 parsel malikinin itirazı,
57-Bostanbükü Mahallesi 300 ada 6 parsel malikinin itirazı,
58-Bostanbükü Mahallesi 108 ada 60 parsel malikinin itirazı,
59-Bostanbükü Mahallesi 374 ada 2 ve 372 ada 1 parsel malikinin itirazı,
60-Bostanbükü Mahallesi 280 ada 2 parsel ve 109 ada 3 parsel malikinin itirazı,
61-Bostanbükü Mahallesi 251 ada 17 parsel malikinin itirazı,
62-Bostanbükü Mahallesi 108 ada 47 parsel malikinin itirazı,
63-Bostanbükü Mahallesi 111 ada 3 parsel ve 282 ada 5 parsel malikinin itirazı,
64-Bostanbükü Mahallesi 104 ada 22 parsel malikinin itirazı,
65-Bostanbükü Mahallesi 300 ada 2-3-5-8 parsel malikinin itirazı,
66-Cemal Caymaz Mahallesi 1594 ada 12 parsel malikinin itirazı,
67-Emek Mahallesi 1108 ada 21 parsel malikinin itirazı,
68-Emek Mahallesi 117 ada 1-2-3-4 parsel ve 587 ada 36-37-38-39 parsel malikinin itirazı,
69-Emek Mahallesi 1538 ada 2 parsel, 593 ada 337 parsel ve 593 ada 339 parsel malikinin itirazı,
70-Emek Mahallesi 1040 ada 5 parsel malikinin itirazı,
71-Emek Mahallesi 1534 ada 143 parsel malikinin itirazı,
72-Şahbey Deresi Sokak Sakinlerinin itirazı,
73-Emek Mahallesi 1108 ada 3-7 parsel malikinin itirazı,
74-Emek Mahallesi 1534 ada 143 parsel malikinin itirazı,
75-Emek Mahallesi 1534 ada 143 parsel malikinin itirazı,
76-Emek Mahallesi 1108 ada 3-7 parsel malikinin itirazı,
77-Emek Mahallesi 1534 ada 179-180 parsel malikinin itirazı,
78-Emek Mahallesi 771 ada 5 parsel malikinin itirazı,
79-Emek Mahallesi 1534 ada 143 parsel malikinin itirazı,
80-Safranbolu Dünya Miras Alanlarını Kültürel Değerlerini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Derneği’nin itirazı,
81-Emek Mahallesi 1108 ada 3-7 parsel malikinin itirazı,
82-Emek Mahallesi 1534 ada 142-144-146-165-166 parsel malikinin itirazı,
83-Emek Mahallesi 1108 ada 3-7 parsel malikinin itirazı,
84-Emek Mahallesi 1534 ada 144-146 parsel malikinin itirazı,
85-Emek Mahallesi 1108 ada 1-6 parsel malikinin itirazı,
86-Emek Mahallesi 1527 ada 17 parsel malikinin itirazı,
87-Emek Mahallesi 1527 ada 17 parsel malikinin itirazı,
88-Emek Mahallesi 1527 ada 17 parsel malikinin itirazı,
89-Emek Mahallesi 1527 ada 17 parsel malikinin itirazı,
90-Emek Mahallesi 1527 ada 17 parsel malikinin itirazı,
91-Emek Mahallesi 1527 ada 17 parsel malikinin itirazı,
92-Emek Mahallesi 1527 ada 17 parsel malikinin itirazı,
93-Emek Mahallesi 1527 ada 17 parsel malikinin itirazı,
94-Emek Mahallesi 1527 ada 17 parsel malikinin itirazı,
95-Emek Mahallesi 1527 ada 17 parsel malikinin itirazı,
96-Esentepe Mahallesi 1555 ada 34 parsel malikinin itirazı,
97-Esentepe Mahallesi 248 ada 1 parsel malikinin itirazı,
98-Bağlarbaşı Mahallesi 621 ada 31 parsel malikinin itirazı,
99-Bağlarbaşı Mahallesi 621 ada 31 parsel malikinin itirazı,
100-Bağlarbaşı Mahallesi 621 ada 31 parsel malikinin itirazı,
101-İsmetpaşa Mahallesi 1051 ada 3 parsel, 1052 ada 2-3 parsel, 1053 ada 1 parsel ve 1070 ada 1 parsel malikinin itirazı
102-Karıt Mahallesi 216 ada 2 parsel malikinin itirazı,
103-Karıt Mahallesi 286 ada 5 parsel malikinin itirazı,
104-Karıt Mahallesi 261 ada 5 parsel malikinin itirazı,
105-Karıt Mahallesi 272 ada 2 parsel malikinin itirazı,
106-Karıt Mahallesi 261 ada 5 parsel malikinin itirazı,
107-Karıt Mahallesi 285 ada 2 parsel malikinin itirazı,
108-Karıt Mahallesi 261 ada 5 parsel malikinin itirazı,
109-Karıt Mahallesi 286 ada 6-7 parsel malikinin itirazı,
110-Karıt Mahallesi 286 ada 6-7 parsel malikinin itirazı,
111-Karıt Mahallesi 261 ada 5 parsel malikinin itirazı,
112-Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’nin itirazı (Kirkille Mahallesi 1073 ada 1 parsel)
113-Kirkille Mahallesi 931 ada 3 parsel malikinin itirazı
114-Yeni Mahalle 609 ada 116 parsel malikinin itirazı
115-Yeni Mahalle 160 ada 13 parsel malikinin itirazı
116-Yeni Mahalle 610 ada 1-2-3-5-6 parsel ve 200 ada 4-5-6-7 parsel malikinin itirazı
117-Yeni Mahalle 610 ada 1-2-3-5-6 parsel ve 200 ada 4-5-6-7 parsel malikinin itirazı
118-Yeni Mahalle 610 ada 1-2-3-5-6 parsel ve 200 ada 4-5-6-7 parsel malikinin itirazı
119-Yeni Mahalle 610 ada 1-2-3-5-6 parsel ve 200 ada 4-5-6-7 parsel malikinin itirazı
120-Yeni Mahalle 610 ada 1-2-3-5-6 parsel ve 200 ada 4-5-6-7 parsel malikinin itirazı
121-15 Temmuz Mahallesi 1221 ada 1 parsel ve 1323 ada 1 parsel malikinin itirazı
122-15 Temmuz Mahallesi 1187 ada 11-12 parsel malikinin itirazı
123-15 Temmuz Mahallesi 275 ada 9-10 parsel ve 276 ada 2 parsel malikinin itirazı
124-15 Temmuz Mahallesi 1187 ada 11-12 parsel malikinin itirazı
125-15 Temmuz Mahallesi 1187 ada 1 parsel malikinin itirazı
126-15 Temmuz Mahallesi 1187 ada 9 parsel malikinin itirazı
127-15 Temmuz Mahallesi 1187 ada 9 parsel malikinin itirazı
128-15 Temmuz Mahallesi 1213 ada 2 parsel malikinin itirazı
129-15 Temmuz Mahallesi 1164 ada 125 parsel malikinin itirazı
130-15 Temmuz Mahallesi 1228 ada 3 parsel malikinin itirazı
131-15 Temmuz Mahallesi 1363 ada 1 parsel malikinin itirazı
132-15 Temmuz Mahallesi 1193 ada 14 parsel, 1201 ada 3 parsel, 1204 ada 4-5 parsel, malikinin itirazı
133-15 Temmuz Mahallesi 1186 ada 1 parsel malikinin itirazı
134-15 Temmuz Mahallesi 1193 ada 6 parsel malikinin itirazı
135-15 Temmuz Mahallesi 1164 ada 113-122-124 parsel malikinin itirazı
136-15 Temmuz Mahallesi 1171 ada 2-5 parsel malikinin itirazı
137-15 Temmuz Mahallesi 1363 ada 1 parsel malikinin itirazı
138-15 Temmuz Mahallesi 1216 ada 7 parsel malikinin itirazı
139-15 Temmuz Mahallesi 1237 ada 3 parsel malikinin itirazı
140-15 Temmuz Mahallesi 1186 ada 1 parsel malikinin itirazı
141-15 Temmuz Mahallesi 1219 ada 2 parsel malikinin itirazı
142-15 Temmuz Mahallesi 1126 ada 74 parsel malikinin itirazı
143-15 Temmuz Mahallesi 1246 ada 5 parsel malikinin itirazı
144-15 Temmuz Mahallesi 1323 ada 3 parsel malikinin itirazı
145-15 Temmuz Mahallesi 1213 ada 1 parsel malikinin itirazı
146-15 Temmuz Mahallesi 1423 ada 1 parsel ve 1425 ada 1 parsel malikinin itirazı
147-15 Temmuz Mahallesi 1182 ada 3 parsel malikinin itirazı
148-15 Temmuz Mahallesi 1184 ada 3 parsel malikinin itirazı
149-15 Temmuz Mahallesi 1173 ada 15 parsel malikinin itirazı
150-15 Temmuz Mahallesi 1173 ada 2 parsel malikinin itirazı
151-15 Temmuz Mahallesi 1217 ada 4 parsel malikinin itirazı
152-15 Temmuz Mahallesi 1294 ada 3 parsel malikinin itirazı
153-15 Temmuz Mahallesi 1294 ada 4 parsel ve 1304 ada 1 parsel malikinin itirazı
154-15 Temmuz Mahallesi 1184 ada 1 parsel malikinin itirazı
155-15 Temmuz Mahallesi 1182 ada 7-8-9 parsel malikinin itirazı
156-15 Temmuz Mahallesi 1320 ada 1 parsel malikinin itirazı
157-15 Temmuz Mahallesi 1290 ada 1 parsel malikinin itirazı
158-15 Temmuz Mahallesi 1172 ada 4-7 parsel ve 1173 ada 1 parsel malikinin itirazı
159-Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün itirazı
160-Mimarlar Odası’nın Plan Notlarına itirazı
161-Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün itirazı
162-Karabük İl Milli Emlak Müdürlüğü’nün itirazı
163-Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nün itirazı
164-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41. maddelerine uygun olarak düzenlenen, 2022 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesapları ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.
165-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Hayır Çarşısı biriminin yürütmekte olduğu Derman Projesi kapsamında vatandaşlarımızın istek, talep, şikâyet ve önerilerine daha verimli bir şekilde cevap verilmesi adına Derman ekibi bünyesinde kullanılmak üzere minibüs (camlı van 8+1) araç alınması konusunun görüşülmesi.

166-09 Nisan 2023 tarihli ve 32158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvelleri” başlıklı Ek-2 cetveli içerisinde yer alan ilçe ve belde belediyelerine ilişkin norm kadro standartlarının düzenlendiği (D) grubu cetvelin D13 alt grubu uyarınca “Afet İşleri Müdürlüğü” kurulması ve 4.dereceli Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

167-Gıda, mal/malzeme alım fiyatlarında oluşan artış nedeniyle maliyetler artmış olup, İşletme Müdürlüğüne bağlı tesis ve işletmelerde (Aslanlar Restoran ve Kafeterya-Hıdırlık Seyir Tepesi-Halkın Bakkalı-Leyla Dizdar Kafeterya-Serada yetiştirilen çiçek, meyve, fidan) satışı yapılan ürün ve hizmetlerin ücret tarifelerinin güncellenmesi, Aslanlar Restoran ve kafe ve Halkın Bakkalında satışı yapılmak üzere yeni ürünlerin eklenmesi konularının görüşülmesi.

168-Başkanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere binek tipi taşıt alınması konusunun görüşülmesi.

169-Belediyemiz mülkiyetine ait olan ilçemiz Barış Mahallesi 756 ada 1 parsel ile 756 ada 48 parselin satışı konusunun görüşülmesi.

170-İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 40 parsel numaralı taşınmaz maliklerinin vekili tarafından bahse konu taşınmazın imar planında sosyal tesis alanında bulunduğu, imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmesine rağmen kamulaştırma yapılmadığı, kamulaştırmasız el atma davası açmadan evvel uzlaşma amacıyla Belediyemize başvurusu olup, başvuru üzerine yapılan inceleme neticesinde; taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planında Etkileme Geçiş Alanında Sosyal Tesis ve İmar Yolu olarak planlandığı anlaşılmıştır. İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 40 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması konusunun görüşülmesi. 

171-Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, ilçemizde yapımı devam eden Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokuluna giriş ve çıkış sağlanması amacıyla Belediyemiz mülkiyetine ait ilçemiz Yeni Mahalle 121 ada 1 parsel numaralı taşınmazdan geçiş hakkı verilmesi talebinin görüşülmesi.