SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI HAZİRAN AYI GÜNDEM MADDELERİ

2022-05-27

 

Belediye Meclisi 01.06.2022 Çarşamba günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI HAZİRAN AYI

GÜNDEM MADDELERİ

1-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca imar planı revizyonu yaptırılan doğal sit alanlarında yapılacak plan tatbiki ve imar uygulamalarının 5 (beş) yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt. Kom.)

2-Kent Mobilyalarının (Reklam panoları) 5 yıla kadar kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

3-İlçemiz Emek Mahallesi 784 ada 297 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan ve 05.05.2008 tarihinde onaylanan revizyon imar planı ile kaldırılan yolun, Belediyemizce imar planı değişikliği yapılarak yeniden oluşturulması talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi salonlarında yapılacak olan tiyatro, konser ve benzeri etkinlikler için bilet satışı yapılması ve tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

5-Ankara Büyükşehir Belediyesi (EGO)’nden otobüs satın alınması konusunun görüşülmesi.

6-Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan Yerel Yönetim Reformu 3.aşama projesi kapsamında;  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler içinde 8 davetliden birisi olduğumuz, 13-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Avusturya-Hırvatistan çalışma ziyaretine Belediyemizi temsilen (Üst düzey bir yönetici Belediye Başkanı/Yardımcısı talep edildiğinden) Belediye Başkan Yardımcısı Halil BAKKAL’ın katılımı konusunun görüşülmesi.    

7-“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurulması ve 4.dereceli “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü”kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

8-İlçemizde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında doğalgaz sistemine geçilmesi konusunun görüşülmesi.