SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI ŞUBAT AYI GÜNDEM MADDELERİ

2022-01-28

 

Belediye Meclisi 01.02.2022 Salı günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI ŞUBAT AYI

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-Safranbolu Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarihli ve 256 sayılı kararı gereği Sadri Artuç Caddesi üzerinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren unsurların ortadan kaldırılmasına ilişkin yapılan çalışma doğrultusunda uygulama usulünün değerlendirilmesi. (Kül.Tur.Çev.Kom.)

2-İlçemiz Barış Mahallesi sınırları içinde yer alan Yüksek Mimar Yavuz İNCE Caddesinin isminin değiştirilmesi ile ilgili talebin görüşülmesi.

3-Karabük Valiliğince, nüfus hizmetleri kanunu gereği adres standardına uygun şekilde adres bileşenlerinin oluşturulması, Ulusal Veri Tabanının güncelliğinin, sürekliliğinin sağlanması amacıyla güncel adres bilgisine uygun olarak levhalama işlemlerinin yürütülerek kontrolünün yapılması istenilmiş olup, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce mevcut levhaların eksiklik ve aksaklık durumu ile alakalı mahalle muhtarları ile koordineli olarak tespit çalışması yapılmış ve yapılan çalışma neticesinde EsentepeMahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi ve Emek Mahallesinde isimsiz sokaklar tespit edilmiştir. Tespit edilen isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun görüşülmesi.

4-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 1645 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz malikinin, imar planında önerilen,taşınmazından geçen imar yollarının kaldırılmasını, mümkün olmaması durumunda kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.

5-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 559 ada 110 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasenoluştuğu anlaşılan 53,54 m2 yüzölçümlü 559 ada 140 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

6-Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarihli ve 217 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Belediyemiz Sosyal Yardım Yönetmeliğinin revize edilmesi konusunun görüşülmesi.

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 621 ada 62 parsel nolutaşınmazın kuzeybatısında bulunan meri imar planında park alanı olarak önerilen alanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce projelendirilen park uygulamasının Belediyemiz ve Çankaya Belediyesi arasında 23.10.2020 tarihinde imzalanan kardeş kent ek protokolü kapsamında kardeş kentimiz Çankaya Belediyesince yapılması ve parkın adının “Çankaya Parkı” olarak belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

8-Yaşanan fiyat dalgalanmaları ile birlikte mazot, adblueve lastik fiyatlarında maliyet artışı oluşmuş olup, Safranbolu Belediyesi Halk Otobüsü güncel fiyat tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

9-Bilboard-CLP Raketlerde İlan ve Reklam Vergisinin yeniden değerlendirilmesi ve çoklu kiralamalarda uygulanan indirim sisteminin değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.

10-Aslanlar Sosyal Tesisi Restorant ve kafeteryasında satışı yapılan yiyecek, içecek (menü kalemlerinin) artan maliyetler sebebi ile fiyat düzenlemesi konusunun görüşülmesi.