SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI TEMMUZ AYI GÜNDEM MADDELERİ

2022-06-27

 

Belediye Meclisi 01.07.2022 Cuma günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI TEMMUZ AYI

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-İlçemiz Emek Mahallesi 784 ada 297 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan ve 05.05.2008 tarihinde onaylanan revizyon imar planı ile kaldırılan yolun, Belediyemizce imar planı değişikliği yapılarak yeniden oluşturulması talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

2-“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurulması ve 4.dereceli “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü”kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

3-İlçemiz Cadde ve sokaklarının ücretli yol kenarı otopark işletmecisinin, 26.05.2022 tarihli ve 6933 kayıt noludilekçesi ile yer tesliminden bu güne kadar olan ekonomik gelişmeler sebebiyle, otopark ücretlerinin günümüz şartları ve enflasyon karşısında düşük kaldığını belirterek,  günümüz ekonomik durumları ve enflasyon göz önünde bulundurularak saat ücretlerine (otopark tarifesine) zam yapılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

4-2022 yılı içerisinde Başkent EDAŞ tarafından, ilçemizde yapılacak olan AG+OG (YG) yeraltı hattı elektrik dağıtım şebekeleri ile ilgili kazı çalışmalarında koordinasyon sağlanması amacıyla kazı protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

5-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereği, bütçede tertibi bulunduğu halde, piyasadaki aşırı fiyat artışlarından dolayı ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan, Mali Hizmetler Müdürlüğünce dökümü çıkartılan,ödenek ihtiyacı olan bütçe tertiplerine 43.000.000,00.-TL (kırküçmilyontürklirası) ek ödenek yapılması, ek ödenek için gelir ve finans kaynağı olarak, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar bütçesi tertibinden karşılanmasıkonusunun görüşülmesi.

6-Belediye Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan memur ve sözleşmeli personelin performans ölçütlerinin belirlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi amacıyla tanzim edilen “Safranbolu Belediye Başkanlığı Performans Ölçütleri Belirleme ve Değerlendirme Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi.

7-Belediye Başkanlığımız Teknik Hizmetler sınıfında boş bulunan 303 kadro numaralı 3.dereceli 1 (bir) adet Ölçü Ayar Memuru kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler sınıfında 3.dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

8-Belediye Başkanlığımız bünyesinde Genel İdari Hizmetler sınıfında 5.dereceli 1 (bir) adet Çocuk Eğitimcisikadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

9-Motorin ve ADBLUE fiyatlarındaki yükselişten dolayı Halk Otobüsülerinin ücret tarifesinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

10-Fiilen açılmamış ve bina numaratajı bağlanmamış olan Esentepe Mahallesi Tuna Sokak isminin, Güllü Sokak veya Öztürk Sokak olarak değiştirilmesi konulu talebin görüşülmesi.

11-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi Adalet Sokak ile Hacı Mustafa Bey Sokak arasında kalan, kısmen açılmış imar yoluna sokak ismi verilmesi konulu talebin görüşülmesi.

12-İlçemizde uzun süre doktor olarak görev yapan Dr.Ahmet TÜRKMEN’in isminin İdaremizce Belediye Meclisimizin uygun göreceği yerde yaşatılması konulu talebin görüşülmesi.

13-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 586 ada 42 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 110,30 m2 yüzölçümlü 586 ada 48 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

14-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1657 ada 21, 34 ve 35 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna rastlayan kısımlarının kamulaştırılması işleminin beş yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi.

15-İlçemiz Atatürk Mahallesi 1694 ada 61 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işleminin beş yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi.

16-23.06.2022 tarihinde vefat eden ilçemizin yetiştirdiği değerli araştırmacı-yazar Aytekin AYTEKİN’in isminin, tesis, cadde veya sokağa verilmesi konusunun görüşülmesi.