SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEM MADDELERİ (AĞUSTOS / 2023)

2023-07-28

Belediye Meclisi 01.08.2023 Salı günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE

MECLİSİ GÜNDEM MADDELERİ

(AĞUSTOS / 2023)

1-Belediyemiz mülkiyetine ait olan ilçemiz Barış Mahallesi 756 ada 1 parsel ile 756 ada 48 parselin satışı konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

2-İlçemiz Barış Mahallesi Güneş Sokak No:17 adresinde bulunan ve tasarrufu Belediyemize ait olan ve 5 seneliğe kiraya verilmesi düşünülen 18 Mart Kent Park içerisindeki Kafeterya/İşyeri binasının Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı ekindeki krokide işaretli alanla birlikte, kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3-İlave+Revizyon İmar Planları kapsamında Belediyemiz Meclisince Kabul Edilen İtirazlara Konu "İlave+Revizyon İmar Planı Askı İtirazları İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, tapuda 779 ada 18 parselde kayıtlı taşınmaz malikinin, imar planı doğrultusunda terk ettiği ihdasa konu alanı, bedelsiz olarak alma talebinin görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)

5-İlçemiz Akçasu Mahallesi 349 ada 32 parsel malikinin, Belediyemize ait olan 349 ada 55 parseli ve dilekçesinde tarif ettiği alanı satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)

6-Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurulması ve 1.dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

7-Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasının,  ilçemiz Barış Mahallesi Güneş Sokak No:17 adresinde 18 Mart Kent Park içerisinde bulunan Belediyemize ait binanın kendilerine tahsis ya da trampa edilmesi talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

8-Belediyemiz bünyesinde istihdam edilen;

-5.Dereceli 1 (bir) adet Mimar

-3.Dereceli 1 (bir) adet Mimar

-8.Dereceli 2 (iki) adet Mühendis

-6.Dereceli 1 (bir) adet Mühendis

-9.Dereceli 1 (bir) adet Sağlık Memuru olmak üzere toplamda 6 (altı) adet tam zamanlı sözleşmeli personele 01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek net ücretlerin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

9-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, 2023-2024 yılı eğitim-öğretim yılında servis ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

10-İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ulaşım birimindeki Halk Otobüslerinin artan akaryakıt ve bakım ücretlerinden dolayı yolcu biniş ücretlerinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

11-Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğüne ait 1616 ada 64 parselin satın alınması ya da plan değişikliği yapılması talebi.