SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEM MADDELERİ (TEMMUZ / 2023)

2023-06-23

Belediye Meclisi 03.07.2023 Pazartesi günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

SAFRANBOLU BELEDİYE

MECLİSİ GÜNDEM MADDELERİ

(TEMMUZ / 2023)

 

1-Belediyemiz mülkiyetine ait olan ilçemiz Barış Mahallesi 756 ada 1 parsel ile 756 ada 48 parselin satışı konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

2-Azerbaycan Bestekârlar Birliği, Şeki Valiliği ve TÜRKSOY Genel Sekreterliği iş birliği ile 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Azerbaycan’ın Şeki şehrinde gerçekleştirilecek XXII. Uluslararası “İpek Yolu” Müzik festivali davetine; 04-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Belediye Başkanı Elif KÖSE, Belediye Meclis Üyesi Sedat TOKMAK, Belediye Meclis Üyesi Kemal AKGÜL, Belediye personeli Mert ÇEVİK ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı ekinde isim listesi gönderilen Halk Oyunları ekibinin katılımı konusunun görüşülmesi.

3-İlçemiz Barış Mahallesi Güneş Sokak No:17 adresinde bulunan ve tasarrufu Belediyemize ait olan ve 5 seneliğe kiraya verilmesi düşünülen 18 Mart Kent Park içerisindeki Kafeterya/İşyeri binasının Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı ekindeki krokide işaretli alanla birlikte, kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4-İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Aslanlar Sosyal Tesis ve Restoranı, Hıdırlık Seyir Terası ve Halkın Bakkalında satılan ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi ve yeni ürünler eklenmesi konusunun görüşülmesi.

5-İlave+Revizyon İmar Planları kapsamında Belediyemiz Meclisince Kabul Edilen İtirazlara Konu "İlave+Revizyon İmar Planı Askı İtirazları İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun görüşülmesi.

6-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, tapuda 779 ada 18 parselde kayıtlı taşınmaz malikinin, imar planı doğrultusunda terk ettiği ihdasa konu alanı, bedelsiz olarak alma talebinin görüşülmesi.