SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 01 HAZİRAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-06-03

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 01 HAZİRAN 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 TOPLANTI DÖNEMİ: 01/06/2022

 BİRLEŞİM :1

 OTURUM   :1                                                                                                                                         SAAT: 18.00

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 01.06.2022 Çarşamba günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKAR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Onur VARLI, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Gökçe AYDIN’ın mazeretli katılmadığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.                 

            Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin manevi huzurunda yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca imar planı revizyonu yaptırılan doğal sit alanlarında yapılacak plan tatbiki ve imar uygulamalarının 5 (beş) yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt. Kom.)

2-Kent Mobilyalarının (Reklam panoları) 5 yıla kadar kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

3-İlçemiz Emek Mahallesi 784 ada 297 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan ve 05.05.2008 tarihinde onaylanan revizyon imar planı ile kaldırılan yolun, Belediyemizce imar planı değişikliği yapılarak yeniden oluşturulması talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi salonlarında yapılacak olan tiyatro, konser ve benzeri etkinlikler için bilet satışı yapılması ve tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

5-Ankara Büyükşehir Belediyesi (EGO)’nden otobüs satın alınması konusunun görüşülmesi.

6-Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan Yerel Yönetim Reformu 3.aşama projesi kapsamında;  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler içinde 8 davetliden birisi olduğumuz, 13-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Avusturya-Hırvatistan çalışma ziyaretine Belediyemizi temsilen (Üst düzey bir yönetici Belediye Başkanı/Yardımcısı talep edildiğinden) Belediye Başkan Yardımcısı Halil BAKKAL’ın katılımı konusunun görüşülmesi.   

7-“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurulması ve 4.dereceli “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

8-İlçemizde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında doğalgaz sistemine geçilmesi konusunun görüşülmesi.

 

KARAR NO:124

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyesi Gökçe AYDIN’ın mazeret dilekçesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

                  

           Kâtip Üye Nazmiye DURSUNLAR, teklifleri okumaya geçti;

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

SAFRANBOLU

 

-İlçemiz cadde ve sokaklarının ücretli yol kenarı otopark işletmecisinin, 26.05.2022 tarihli ve 6933 kayıt nolu dilekçesi ile yer tesliminden bu güne kadar olan ekonomik gelişmeler sebebiyle, otopark ücretlerinin günümüz şartları ve enflasyon karşısında düşük kaldığını belirterek,  günümüz ekonomik durumları ve enflasyon göz önünde bulundurularak saat ücretlerine (otopark tarifesine) zam yapılması talebinin görüşülmesi.

-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1624 ada 4 ve 5 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 48,25 m2 yüzölçümlü 1624 ada 32 parsel ile 8,25 m2 yüzölçümlü 1624 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

            Yukarıda yazılı maddelerin Belediyemiz 2022 yılı Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı gündemine alınmasını teklif ederim. 01.06.2022

                                                                                                                                    Elif KÖSE

                                                                                                                                         Mimar

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

KARAR NO:125

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 2 adet teklifin gündeme alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca imar planı revizyonu yaptırılan doğal sit alanlarında yapılacak plan tatbiki ve imar uygulamalarının 5 (beş) yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt. Kom.)

2-Kent Mobilyalarının (Reklam panoları) 5 yıla kadar kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

3-İlçemiz Emek Mahallesi 784 ada 297 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan ve 05.05.2008 tarihinde onaylanan revizyon imar planı ile kaldırılan yolun, Belediyemizce imar planı değişikliği yapılarak yeniden oluşturulması talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi salonlarında yapılacak olan tiyatro, konser ve benzeri etkinlikler için bilet satışı yapılması ve tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

5-Ankara Büyükşehir Belediyesi (EGO)’nden otobüs satın alınması konusunun görüşülmesi.

6-Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan Yerel Yönetim Reformu 3.aşama projesi kapsamında;  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler içinde 8 davetliden birisi olduğumuz, 13-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Avusturya-Hırvatistan çalışma ziyaretine Belediyemizi temsilen (Üst düzey bir yönetici Belediye Başkanı/Yardımcısı talep edildiğinden) Belediye Başkan Yardımcısı Halil BAKKAL’ın katılımı konusunun görüşülmesi.   

7-“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurulması ve 4.dereceli “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

8-İlçemizde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında doğalgaz sistemine geçilmesi konusunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Cadde ve sokaklarının ücretli yol kenarı otopark işletmecisinin, 26.05.2022 tarihli ve 6933 kayıt nolu dilekçesi ile yer tesliminden bu güne kadar olan ekonomik gelişmeler sebebiyle, otopark ücretlerinin günümüz şartları ve enflasyon karşısında düşük kaldığını belirterek,  günümüz ekonomik durumları ve enflasyon göz önünde bulundurularak saat ücretlerine (otopark tarifesine) zam yapılması talebinin görüşülmesi.

10-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1624 ada 4 ve 5 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 48,25 m2 yüzölçümlü 1624 ada 32 parsel ile 8,25 m2 yüzölçümlü 1624 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

  

            KARAR NO:126

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 8 adet mevcut gündeme 2 adet gündem maddesi teklifi de eklenerek gündemin 10 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 1.maddesi için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

 

KARAR NO:127

Gündemin 2.maddesi: Kent Mobilyalarının (Reklam panoları) 5 yıla kadar kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin gündemden düşürülmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 3 ve 4.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

 

KARAR NO:128

Gündemin 5.maddesi: Ankara Büyükşehir Belediyesi (EGO)’nden otobüs satın alınması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Ankara Büyükşehir Belediye (EGO)’nden 1999 model 0345 Tip Mercedes Benz marka T-07 kod ve 06 FZ 7806 plakalı dizel solo otobüsün KDV dâhil 47.200,00.-TL (KırkyedibinikiyüzTürklirası) bedel karşılığında satın alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:129

Gündemin 6.maddesi: Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan Yerel Yönetim Reformu 3.aşama projesi kapsamında;  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler içinde 8 davetliden birisi olduğumuz, 13-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Avusturya-Hırvatistan çalışma ziyaretine Belediyemizi temsilen (Üst düzey bir yönetici Belediye Başkanı/Yardımcısı talep edildiğinden) Belediye Başkan Yardımcısı Halil BAKKAL’ın katılımı konusunun görüşülmesi.   

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan Yerel Yönetim Reformu 3.aşama projesi kapsamında;  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler içinde 8 davetliden birisi olduğumuz, 13-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Avusturya-Hırvatistan çalışma ziyaretine Belediyemizi temsilen (Üst düzey bir yönetici Belediye Başkanı/Yardımcısı talep edildiğinden) Belediye Başkan Yardımcısı Halil BAKKAL’ın katılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:130

Gündemin 7.maddesi: “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurulması ve 4.dereceli “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:131

Gündemin 8.maddesi: İlçemizde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında doğalgaz sistemine geçilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:132

Gündemin 9.maddesi: İlçemiz Cadde ve sokaklarının ücretli yol kenarı otopark işletmecisinin, 26.05.2022 tarihli ve 6933 kayıt nolu dilekçesi ile yer tesliminden bu güne kadar olan ekonomik gelişmeler sebebiyle, otopark ücretlerinin günümüz şartları ve enflasyon karşısında düşük kaldığını belirterek,  günümüz ekonomik durumları ve enflasyon göz önünde bulundurularak saat ücretlerine (otopark tarifesine) zam yapılması talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:133

Gündemin 10.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1624 ada 4 ve 5 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 48,25 m2 yüzölçümlü 1624 ada 32 parsel ile 8,25 m2 yüzölçümlü 1624 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 06.06.2022 Pazartesi günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 1. birleşimi kapattı.

 

                     Elif KÖSE                                  Murat ÖZODABAŞ                        Nazmiye DURSUNLAR                        

                 Meclis Başkanı                                    Kâtip Üye                                           Kâtip Üye