SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 03 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2021-08-23

 TOPLANTI DÖNEMİ: 03/08/2021

 BİRLEŞİM :1

 OTURUM   :1                                                                                                       SAAT: 18.00

           

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 03.08.2021 Salı günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

            

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKÂR, Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Erol ALTUNTEPE ve Mehmet ADALAR’ın mazeretli katılmadığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.              

           Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin, manevi huzurunda yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

 

KARAR NO:179

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Erol ALTUNTEPE ve Mehmet ADALAR’ın mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanı bedelsiz alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

2-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1628 ada 7 parsel malikinin, taşınmazından geçen imar yollarının açılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3- Bulak Kanyonu üzerine yaptırılan kanyon köprünün Safranbolu Belediye sınırları içinde devam eden yol güzergâhında düzenleme yapılması teklifinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde kullanılmak üzere araç alınması konusunun görüşülmesi.

5-Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan ve İşletme Müdürlüğünün faaliyet alanları içerisinde yer alan bütçe kalemlerinin (5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyleri arası) İşletme Müdürlüğüne aktarılması konusunun görüşülmesi.

6-Şartlı bağış konusunun görüşülmesi.

7-Resmi Tatil/Dini Bayramlarda Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması konusunun görüşülmesi.

8-Park ve Bahçeler Müdürlüğünde üretilen süs bitkisi, fidan, mantar vb. için ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

9-Hıdırlık Seyir Terasında meyve suyu ve soğuk çay satışının yapılması için karar alınması ve ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

10-Belediye personelinin Belediye hizmetlerinden indirimli yararlanması konusunun görüşülmesi.

11-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Dibekönü Caddesi 29, 31, 33 kapı numaralı meskenlerin bulunduğu çıkmaz aralığa sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

12-İlçemiz Atatürk Mahallesi Misak-ı Milli Parkı ve çevresini kapsayan alanda Park Alanı, Yeraltı Otoparkı ve İmar yolu kullanımlarına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

13-İlçemiz Musalla Mahallesi Şehir Mezarlığına hayrat çeşme yaptırmak isteyenler vatandaşlarımızın taleplerinin görüşülmesi.

14-Safranbolu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi 675 ada 38 parsel numaralı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine eğitim binası yapmak amacıyla tarafları adına bedelsiz olarak tapu devri yapılması talebinin görüşülmesi.

15-İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 40 parsel numaralı Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlanmasına engel teşkil eden kısıtlılığı kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

16-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 20 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 6,32 m2 yüzölçümlü 558 ada 152 parsel, 4,81 m2 yüzölçümlü 558 ada 153 parsel, 4,49 m2 yüzölçümlü 558 ada 154 parsel ve 9,67 m2 yüzölçümlü 558 ada 155 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

17-Aslanlar Sosyal Tesislerinde hizmete sunulacak yemek çeşitleri ve fiyat listesinin görüşülmesi.

18-Yakın zamanda vefat eden emekli öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Hüseyin KARATAŞ’ın isminin, ilçemizde park, cadde ya da sokağa verilmesi konusunun görüşülmesi.

19-Bank satış fiyatlarının görüşülmesi.

20-İhtisas Komisyonu raporlarının istenilmesi halinde, ücret karşılığı verilmesi durumunda ücretinin belirlenmesi.

21-Aslanlar Sosyal Tesisinin üst katındaki düğün salonu ve Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezindeki salonların ve otoparkın kiralama süresi ve bedelinin görüşülmesi.

KARAR NO: 180

Meclis Başkanı Elif KÖSE, mevcut 21 adet gündem maddesine, başka gündem maddesi teklifi de olmadığından, gündemin 21 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:181

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 07.06.2021 tarihli Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşimin kararlarının okunmuş sayılmasını ve doğruluğunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 1, 2 ve 3. maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

KARAR NO:182

Gündemin 4. maddesi: Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde kullanılmak üzere araç alınması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:183

Gündemin 5. maddesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan ve İşletme Müdürlüğünün faaliyet alanları içerisinde yer alan bütçe kalemlerinin (5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyleri arası) İşletme Müdürlüğüne aktarılması konusunun görüşülmesi.

 Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:184

Gündemin 6. maddesi: Şartlı bağış konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin komisyona havale edilmeden direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:185

Gündemin 6. maddesi: Şartlı bağış konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Esnaf bağışı adı altında yatırılan 1.000,00.-TL şartlı bağışın kabulünü oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:186

Gündemin 7. maddesi: Resmi Tatil/Dini Bayramlarda Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:187

Gündemin 8. maddesi: Park ve Bahçeler Müdürlüğünde üretilen süs bitkisi, fidan, mantar vb. için ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:188

Gündemin 9. maddesi: Hıdırlık Seyir Terasında meyve suyu ve soğuk çay satışının yapılması için karar alınması ve ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:189

Gündemin 10. maddesi: Belediye personelinin Belediye hizmetlerinden indirimli yararlanması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:190

Gündemin 11. maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Dibekönü Caddesi 29, 31, 33 kapı numaralı meskenlerin bulunduğu çıkmaz aralığa sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:191

Gündemin 12. maddesi: İlçemiz Atatürk Mahallesi Misak-ı Milli Parkı ve çevresini kapsayan alanda Park Alanı, Yeraltı Otoparkı ve İmar yolu kullanımlarına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:192

Gündemin 13. maddesi: İlçemiz Musalla Mahallesi Şehir Mezarlığına hayrat çeşme yaptırmak isteyenler vatandaşlarımızın taleplerinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:193

Gündemin 14. maddesi: Safranbolu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi 675 ada 38 parsel numaralı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine eğitim binası yapmak amacıyla tarafları adına bedelsiz olarak tapu devri yapılması talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:194

Gündemin 15. maddesi: İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 40 parsel numaralı Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlanmasına engel teşkil eden kısıtlılığı kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:195

Gündemin 16. maddesi: İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 20 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 6,32 m2 yüzölçümlü 558 ada 152 parsel, 4,81 m2 yüzölçümlü 558 ada 153 parsel, 4,49 m2 yüzölçümlü 558 ada 154 parsel ve 9,67 m2 yüzölçümlü 558 ada 155 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:196

Gündemin 17. maddesi: Aslanlar Sosyal Tesislerinde hizmete sunulacak yemek çeşitleri ve fiyat listesinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:197

Gündemin 18. maddesi: Yakın zamanda vefat eden emekli öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Hüseyin KARATAŞ’ın isminin, ilçemizde park, cadde ya da sokağa verilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:198

Gündemin 19. maddesi: Bank satış fiyatlarının görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:199

Gündemin 20. maddesi: İhtisas Komisyonu raporlarının istenilmesi halinde, ücret karşılığı verilmesi durumunda ücretinin belirlenmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:200

Gündemin 21. maddesi: Aslanlar Sosyal Tesisinin üst katındaki düğün salonu ve Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezindeki salonların ve otoparkın kiralama süresi ve bedelinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 06.08.2021 Cuma günü 18.30’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 1. birleşimi kapattı.

 

           Elif KÖSE                                  Murat ÖZODABAŞ                        Nazmiye DURSUNLAR                         

         Meclis Başkanı                                   Kâtip Üye                                        Kâtip Üye