SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 03 TEMMUZ 2023 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2023-07-12

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 03 TEMMUZ2023 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ: 03/07/2023

BİRLEŞİM :1 

OTURUM :1​                                                                                            SAAT: 18.00 

​ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.07.2023 Pazartesi günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

           

            Üyelerden: Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gizem KARAGÖZLÜ, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ,İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKAR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Abdullah ÜNAL’ın izinli, Onur VARLI’nın mazeretli katılmadığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

           Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin manevi huzurunda yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

SAFRANBOLU BELEDİYE

MECLİSİ GÜNDEM MADDELERİ

(TEMMUZ / 2023)

1-Belediyemiz mülkiyetine ait olan ilçemiz Barış Mahallesi 756 ada 1 parsel ile 756 ada 48 parselin satışı konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

2-Azerbaycan Bestekârlar Birliği, Şeki Valiliği ve TÜRKSOY Genel Sekreterliği iş birliği ile 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Azerbaycan’ın Şeki şehrinde gerçekleştirilecek XXII. Uluslararası “İpek Yolu” Müzik festivali davetine; 04-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Belediye Başkanı Elif KÖSE, Belediye Meclis Üyesi Sedat TOKMAK, Belediye Meclis Üyesi Kemal AKGÜL, Belediye personeli Mert ÇEVİK ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı ekinde isim listesi gönderilen Halk Oyunları ekibinin katılımı konusunun görüşülmesi.

3-İlçemiz Barış Mahallesi Güneş Sokak No:17 adresinde bulunan ve tasarrufu Belediyemize ait olan ve 5 seneliğe kiraya verilmesi düşünülen 18 Mart Kent Park içerisindeki Kafeterya/İşyeri binasının Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı ekindeki krokide işaretli alanla birlikte, kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4-İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Aslanlar Sosyal Tesis ve Restoranı, Hıdırlık Seyir Terası ve Halkın Bakkalında satılan ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi ve yeni ürünler eklenmesi konusunun görüşülmesi.

5-İlave+Revizyon İmar Planları kapsamında Belediyemiz Meclisince Kabul Edilen İtirazlara Konu "İlave+Revizyonİmar Planı Askı İtirazları İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun görüşülmesi.

6-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, tapuda 779 ada 18 parselde kayıtlı taşınmaz malikinin, imar planı doğrultusunda terk ettiği ihdasa konu alanı, bedelsiz olarak alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, mevcut gündeme ilave teklifler var. Onları okutuyorum dedi.

TEKLİFLER

1- İlçemiz Akçasu Mahallesi 349 ada 32 parsel malikinin, Belediyemize ait olan 349 ada 55 parseli ve dilekçesinde tarif ettiği alanı satın alma talebinin görüşülmesi. 

2- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurulması ve 1.dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

3- Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasının,  ilçemiz Barış Mahallesi Güneş Sokak No:17 adresinde 18 Mart Kent Park içerisinde bulunan Belediyemize ait binanın kendilerine tahsis ya da trampa edilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 3 adet teklifin gündeme alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE

MECLİSİ GÜNDEM MADDELERİ

(TEMMUZ / 2023)

1-Belediyemiz mülkiyetine ait olan ilçemiz Barış Mahallesi 756 ada 1 parsel ile 756 ada 48 parselin satışı konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

2-Azerbaycan Bestekârlar Birliği, Şeki Valiliği ve TÜRKSOY Genel Sekreterliği iş birliği ile 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Azerbaycan’ın Şeki şehrinde gerçekleştirilecek XXII. Uluslararası “İpek Yolu” Müzik festivali davetine; 04-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Belediye Başkanı Elif KÖSE, Belediye Meclis Üyesi Sedat TOKMAK, Belediye Meclis Üyesi Kemal AKGÜL, Belediye personeli Mert ÇEVİK ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı ekinde isim listesi gönderilen Halk Oyunları ekibinin katılımı konusunun görüşülmesi.

3-İlçemiz Barış Mahallesi Güneş Sokak No:17 adresinde bulunan ve tasarrufu Belediyemize ait olan ve 5 seneliğe kiraya verilmesi düşünülen 18 Mart Kent Park içerisindeki Kafeterya/İşyeri binasının Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı ekindeki krokide işaretli alanla birlikte, kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4-İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Aslanlar Sosyal Tesis ve Restoranı, Hıdırlık Seyir Terası ve Halkın Bakkalında satılan ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi ve yeni ürünler eklenmesi konusunun görüşülmesi.

5-İlave+Revizyon İmar Planları kapsamında Belediyemiz Meclisince Kabul Edilen İtirazlara Konu "İlave+Revizyonİmar Planı Askı İtirazları İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun görüşülmesi.

6-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, tapuda 779 ada 18 parselde kayıtlı taşınmaz malikinin, imar planı doğrultusunda terk ettiği ihdasa konu alanı, bedelsiz olarak alma talebinin görüşülmesi.

7-İlçemiz Akçasu Mahallesi 349 ada 32 parsel malikinin, Belediyemize ait olan 349 ada 55 parseli ve dilekçesinde tarif ettiği alanı satın alma talebinin görüşülmesi. 

8-Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurulması ve 1.dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

9-Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasının,  ilçemiz Barış Mahallesi Güneş Sokak No:17 adresinde 18 Mart Kent Park içerisinde bulunan Belediyemize ait binanın kendilerine tahsis ya da trampa edilmesi talebinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Başkanı Elif KÖSE, 6 adet mevcut gündeme, 3 adet gündem maddesi teklifi de eklenerek gündemin 9 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 1. Maddesi için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 

Gündemin 2.maddesi: Azerbaycan Bestekârlar Birliği, Şeki Valiliği ve TÜRKSOY Genel Sekreterliği iş birliği ile 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Azerbaycan’ın Şeki şehrinde gerçekleştirilecek XXII. Uluslararası “İpek Yolu” Müzik festivali davetine; 04-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Belediye Başkanı Elif KÖSE, Belediye Meclis Üyesi Sedat TOKMAK, Belediye Meclis Üyesi Kemal AKGÜL, Belediye personeli Mert ÇEVİK ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı ekinde isim listesi gönderilen Halk Oyunları ekibinin katılımı konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin komisyona havale edilmeden direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:336

Gündemin 2.maddesi: Azerbaycan Bestekârlar Birliği, Şeki Valiliği ve TÜRKSOY Genel Sekreterliği iş birliği ile 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Azerbaycan’ın Şeki şehrinde gerçekleştirilecek XXII. Uluslararası “İpek Yolu” Müzik festivali davetine; 04-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Belediye Başkanı Elif KÖSE, Belediye Meclis Üyesi Sedat TOKMAK, Belediye Meclis Üyesi Kemal AKGÜL, Belediye personeli Mert ÇEVİK ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı ekinde isim listesi gönderilen Halk Oyunları ekibinin katılımı konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Azerbaycan Bestekârlar Birliği, Şeki Valiliği ve TÜRKSOY Genel Sekreterliği iş birliği ile 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Azerbaycan’ın Şeki şehrinde gerçekleştirilecek XXII. Uluslararası “İpek Yolu” Müzik festivali davetine; 04-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Belediye Başkanı Elif KÖSE, Belediye Meclis Üyesi Sedat TOKMAK, Belediye Meclis Üyesi Kemal AKGÜL, Belediye personeli Mert ÇEVİK ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı ekinde isim listesi gönderilen Halk Oyunları ekibinin katılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 3.maddesi: İlçemiz Barış Mahallesi Güneş Sokak No:17 adresinde bulunan ve tasarrufu Belediyemize ait olan ve 5 seneliğe kiraya verilmesi düşünülen 18 Mart Kent Park içerisindeki Kafeterya/İşyeri binasının Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı ekindeki krokide işaretli alanla birlikte, kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 4.maddesi: İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Aslanlar Sosyal Tesis ve Restoranı, HıdırlıkSeyir Terası ve Halkın Bakkalında satılan ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi ve yeni ürünler eklenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 5.maddesi: İlave+Revizyon İmar Planları kapsamında Belediyemiz Meclisince Kabul Edilen İtirazlara Konu "İlave+Revizyon İmar Planı Askı İtirazları İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun görüşülmesi. (28 adet itiraz)

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamadaoy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 6.maddesi: İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, tapuda 779 ada 18 parselde kayıtlı taşınmaz malikinin, imar planı doğrultusunda terk ettiği ihdasa konu alanı, bedelsiz olarak alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 7.maddesi: İlçemiz Akçasu Mahallesi 349 ada 32 parsel malikinin, Belediyemize ait olan 349 ada 55 parseli ve dilekçesinde tarif ettiği alanı satın alma talebinin görüşülmesi. 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 8.maddesi: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurulması ve 1.dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Gündemin 9.maddesi: Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasının,  ilçemiz Barış Mahallesi Güneş Sokak No:17 adresinde 18 Mart Kent Park içerisinde bulunan Belediyemize ait binanın kendilerine tahsis ya da trampa edilmesi talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 10.07.2023 Pazartesi günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 1. birleşimi kapattı.

 

 

 

 

 

         Elif KÖSE                       Murat ÖZODABAŞ                       Nazmiye DURSUNLAR                    

     Meclis Başkanı                         Kâtip Üye                                      Kâtip Üye                        

​