SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 05 ARALIK 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-12-21

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 05 ARALIK 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 

 TOPLANTI DÖNEMİ: 05/12/2022

 BİRLEŞİM :2

 OTURUM  :1                                                                                                   SAAT: 18.00

             

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 05.12.2022 Pazartesi günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

 

Üyelerden: Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR,  Saim TİRYAKİ, Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Adem KARATAŞ, Kadir CEFAKAR, Mehmet Baki DUVAN’ın mazeretli, Halil BAKKAL ve Sedat TOKMAK’ın mazeretsiz, Abdullah ÜNAL’ın hastalığı sebebiyle katılmadığı birleşim, Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı. (Halil BAKKAL 5.maddenin görüşülmesi sırasında birleşime katıldı.)

            Meclis Başkanı Elif KÖSE,  Meclis Üyesi Abdullah ÜNAL’ın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi “..Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır…”  hükmüne göre rahatsızlığı sebebiyle izinli sayıldığını bildirdi.          

KARAR NO:319

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Adem KARATAŞ, Kadir CEFAKAR ve Mehmet Baki DUVAN’ın mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:320

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Tutanakta gündemin 10.maddesinin oylanması sırasında Kemal BAKKAL olarak yazılan ifadenin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden; Kemal AKGÜL olarak düzeltilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 1, 2 ve 3.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

KARAR NO:321

Gündemin 4.maddesi: Safranbolu Belediye Başkanlığı Performans Ölçütleri Belirleme ve Değerlendirme Yönetmelik taslağının görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin iptalini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:322

Gündemin 4.maddesi: Safranbolu Belediye Başkanlığı Performans Ölçütleri Belirleme ve Değerlendirme Yönetmelik taslağının görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:323

Gündemin 4.maddesi: Safranbolu Belediye Başkanlığı Performans Ölçütleri Belirleme ve Değerlendirme Yönetmelik taslağının görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Safranbolu Belediye Başkanlığı Performans Ölçütleri Belirleme ve Değerlendirme Yönetmeliğini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:324

Gündemin 5.maddesi: İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 185 ada 9 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 11,03 m2 yüzölçümlü 185 ada 15 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonunun raporuna istinaden maddenin oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada Elif KÖSE, Ahmet ŞAHİN, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Onur VARLI ve Serap KARAOĞLU’nun kabul oyu, Hülya KAYA ÖZVERDİ ve Saim TİRYAKİ’nin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.   

 

KARAR NO:325

Gündemin 5.maddesi: İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 185 ada 9 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 11,03 m2 yüzölçümlü 185 ada 15 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonu Raporuna istinaden; İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 185 ada 9 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 11,03 m2 yüzölçümlü 185 ada 15 parseli satın alma ile ilgili talebini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Elif KÖSE, Ahmet ŞAHİN, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Onur VARLI ve Serap KARAOĞLU’nun kabul oyu, Hülya KAYA ÖZVERDİ ve Saim TİRYAKİ’nin çekimser oyuna karşılık talep oy çokluğu ile kabul edildi.  

 

KARAR NO:326

Gündemin 6.maddesi: İlçemiz Emek Mahallesi tapuda 1531 ada 7 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 59,90 m2 yüzölçümlü 1531 ada 31 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonunun raporuna istinaden maddenin direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada Elif KÖSE, Ahmet ŞAHİN, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Onur VARLI ve Serap KARAOĞLU’nun kabul oyu, Hülya KAYA ÖZVERDİ ve Saim TİRYAKİ’nin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.  

 

KARAR NO:327

Gündemin 6.maddesi: İlçemiz Emek Mahallesi tapuda 1531 ada 7 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 59,90 m2 yüzölçümlü 1531 ada 31 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İlçemiz Emek Mahallesi tapuda 1531 ada 7 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 59,90 m2 yüzölçümlü 1531 ada 31 parseli satın alma ile ilgili talebini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Elif KÖSE, Ahmet ŞAHİN, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Onur VARLI ve Serap KARAOĞLU’nun kabul oyu, Hülya KAYA ÖZVERDİ ve Saim TİRYAKİ’nin çekimser oyuna karşılık talep oy çokluğu ile kabul edildi.  

 

KARAR NO:328

Gündemin 7.maddesi:  İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 222 ada 123 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 222 ada 122 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar Komisyonunun raporuna istinaden oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada Elif KÖSE, Ahmet ŞAHİN, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Onur VARLI ve Serap KARAOĞLU’nun kabul oyu, Hülya KAYA ÖZVERDİ ve Saim TİRYAKİ’nin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.  

 

KARAR NO:329

Gündemin 7.maddesi:  İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 222 ada 123 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 222 ada 122 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 222 ada 123 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 222 ada 122 parseli satın alma ile ilgili talebini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Elif KÖSE, Ahmet ŞAHİN, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Onur VARLI ve Serap KARAOĞLU’nun kabul oyu, Hülya KAYA ÖZVERDİ ve Saim TİRYAKİ’nin çekimser oyuna karşılık talep oy çokluğu ile kabul edildi.  

 

KARAR NO:330

Gündemin 8.maddesi: İlçemiz Esentepe (Tokatlı Köyü) Mahallesi tapuda 257 ada 2 parselde kayıtlı İdari Tesis Alanı Belediye Hizmet Alanı su deposu olarak planlanan taşınmazın 3194 sayılı Kanunun 18.maddesi kapsamında uygulama yapılarak kısıtlı hale geldiği, bahse konu taşınmazın kamulaştırılması, alınan vergilerin iade edilmesi ve arsa vergisi alınmaması ile ilgili talebin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:331

Gündemin 11.maddesi: İller Bankasından 10.000.000,00 .-TL’lik (Onmilyontürklirası) faiz hariç, araç alımlarında, yatırım ve cari harcamalarda, gayri nakdi kredi işlemlerinde kullanılmak üzere teminat mektubu alınması konusunun görüşülmesi.

 

Üye Birol SARIVAZ, birleşimi terk etti.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündemin 11. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin iptalini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Elif KÖSE, Ahmet ŞAHİN, Erol ALTUNTEPE,  Fatih DÖKMECİ, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, İsmail ÖZGÜREL,  Kemal AKGÜL, Onur VARLI, Serap KARAOĞLU kabul oyu, Cemal AKARSU, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ ret oyu, Gökçe AYDIN çekimser oy kullandı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir…” hükmü gereği karar yeter sayısına ulaşılamadığından maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin iptali kabul edilmedi.  

 

Gündemin 12, 13, 14, 15 ve 16.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

 

KARAR NO:332

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısının 02.01.2023 Pazartesi günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Aralık ayı meclis toplantısını kapattı.

              Elif KÖSE                       Murat ÖZODABAŞ                      Nazmiye DURSUNLAR                      

         Meclis Başkanı                          Kâtip Üye                                        Kâtip Üye