SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 06 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2021-08-23

 TOPLANTI DÖNEMİ :06.08.2021

 BİRLEŞİM                  :2

 OTURUM                    :1                                                                                                        SAAT: 18.30

          

 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden 06.08.2021 Cuma günü saat 18.30’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

            

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Ahmet ŞAHİN, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı,  Adem KARATAŞ, Kadir CEFAKAR ve Hülya KAYA ÖZVERDİ’nin mazeretli katılmadığı, Birol SARIVAZ ve Mehmet ADALAR’ın mazeretsiz katılmadığı birleşim Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

           KARAR NO: 201

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyesi Adem KARATAŞ, Hülya KAYA ÖZVERDİ ve Kadir CEFAKAR’ın 06.08.2021 tarihindeki Belediye Meclis birleşimi için izinli sayılması hususundaki mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 202

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı 03.08.2021 tarihli 1. birleşim kararlarının okunmuş sayılmasını ve doğruluğunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 203

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 14. Maddesi ile ilgili tutanağın Plan Bütçe Komisyonuna havalesi yapılarak düzeltilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:204

Gündemin 1. maddesi: İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanı bedelsiz alma talebinin görüşülmesi.

       Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada Cemal AKARSU’nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

 

  KARAR NO: 205

Gündemin 2. maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1628 ada 7 parsel malikinin, taşınmazından geçen imar yollarının açılması talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 206

Gündemin 3. maddesi: Bulak Kanyonu üzerine yaptırılan kanyon köprünün Safranbolu Belediye sınırları içinde devam eden yol güzergâhında düzenleme yapılması teklifinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 207

Gündemin 4. maddesi: Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde kullanılmak üzere araç alınması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 208

Gündemin 5. maddesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan ve İşletme Müdürlüğünün faaliyet alanları içerisinde yer alan bütçe kalemlerinin (5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyleri arası) İşletme Müdürlüğüne aktarılması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 209

Gündemin 7. maddesi: Resmi Tatil/Dini Bayramlarda Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması konusunun görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 210

Gündemin 8. maddesi: Park ve Bahçeler Müdürlüğünde üretilen süs bitkisi, fidan, mantar vb. için ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 211

Gündemin 9. maddesi: Hıdırlık Seyir Terasında meyve suyu ve soğuk çay satışının yapılması için karar alınması ve ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 212

Gündemin 10. maddesi: Belediye personelinin Belediye hizmetlerinden indirimli yararlanması konusunun görüşülmesi.

                           

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 213

Gündemin 11. maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Dibekönü Caddesi 29, 31, 33 kapı numaralı meskenlerin bulunduğu çıkmaz aralığa sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 214

Gündemin 12. maddesi: İlçemiz Atatürk Mahallesi Misak-ı Milli Parkı ve çevresini kapsayan alanda Park Alanı, Yeraltı Otoparkı ve İmar yolu kullanımlarına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 13 ve 14. maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 

KARAR NO: 215

Gündemin 15. maddesi: İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 40 parsel numaralı Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlanmasına engel teşkil eden kısıtlılığı kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 216

Gündemin 16. maddesi: İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 20 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 6,32 m2 yüzölçümlü 558 ada 152 parsel, 4,81 m2 yüzölçümlü 558 ada 153 parsel, 4,49 m2 yüzölçümlü 558 ada 154 parsel ve 9,67 m2 yüzölçümlü 558 ada 155 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar ve Plan Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 217

Gündemin 17. maddesi: Aslanlar Sosyal Tesislerinde hizmete sunulacak yemek çeşitleri ve fiyat listesinin görüşülmesi.

 

SAFRANBOLU BELEDİYESİ RESTAURANT  FİYAT  LİSTESİ

TABLDOT  MENÜ (table d’Hote):                                       A LA CARTE MENÜ  

  Sabit fiyatın getirdiği avantajla; gruplara ve şehir merkezinde düşük fiyat arayışı içinde ki halka ve çevrede yer alan işyerlerinin öğle öğünlerinde uygulanmaktadır.

 Gastronomi'de yemek-kartında bulunan her şeyi ücreti mukabilinde seçebilme imkânınız olduğunu ifade eden menü formudur.  Menü-sıralaması yoktur ve istediğiniz bir sıralama ile ısmarlayabilirsiniz anlamına gelir.Yönetimin belirleyeceği günün belirli bir saatinde başlar ve tesis kapanış işlemleri öncesi belirli saat diliminde sonlandırılır.

Tabldot Menü :  formunda aşağıda belirtilen menü kalemleri nezdinde değişerek asli unsurda öğlen  & kalan dahilinde de gün boyu servisi icra edilecek şekilde servise hazırlanacaktır.

IZGARALAR / ANA YEMEKLER

YÖRESEL LEZZETLER

APARATİF YİYECEKLER / ARA SICAKLAR

SALATA ÇEŞİTLERİ

ÜRÜN

ÜRÜN

FİYAT

ÜRÜN

FİYAT

ÜRÜN

FİYAT

ÜRÜN

FİYAT

ÜRÜN

FİYAT

ÇORBA ÇEŞİTLERİ

MERCİMEK  - ARPA ŞEHRİYE  - YAYLA ÇORBASI -  TAVUK SUYU ÇORBASI  - KREMALI DOMATES ÇORBASI - EZOGELİN ÇORBASI - SÜTLÜ KEŞKEK ÇORBASI - DÜĞÜN ÇORBASI - ERİŞTE ÇORBASI - MISIR ÇORBASI - PİRİNÇ ÇORBASI - ROMEN ÇORBASI - HÜNKAR ÇORBA -OVMAÇ ÇORBA

 

ÇORBA

10,00

ETLİ YAPRAK SARMA

15,00

PATETES TAVA

9,00

ÇOBAN SALATA

10,00

 

 

 

IZGARA KÖFTE

30,00

KAŞARLI KÖFTE

35,00

MANTI

15,00

KOKTEYL SOSİS

10,00

MEVSİM SALATA

10,00

KUZU ŞİŞ

50,00

CEVİZLİ ERİŞTE

15,00

SİGARA BÖREĞİ

12,00

EZME SALATA

15,00

SAÇ TAVA

45,00

PEROHİ

15,00

TOST                                                                       ( KAŞARLI -SUCUKLU   PEYNİRLİ )

10,00

 

 

PİLAV / MAKARNALAR

PİLAV - MAKARNA  - BULGUR PİLAVI - İÇ PİLAV - ŞEHRİYELİ PİLAV -  NOHUTLU PİLAV   - SEBZELİ PİLAV - GARNİTÜRLÜ PİLAV - PATETES PÜRESİ  - BOLENEZ SOSLU MAKARNA - CEVİZLİ FES. SOSLU MAKARNA - KÖZ DOMAT. SOSLU MAKARNA

25,00

TAVUK ŞİŞ

30,00

SU BÖREĞİ

12,00

KARIŞIK TOST

12,00

 

 

TAVUK GÖĞÜS IZGARA

30,00

UZUN FASULYE

14,00

BAZLAMA EKMEĞİNDE TOST

14,00

 

 

TAVUK KANAT

35,00

GÜVEÇ ETLİ

35,00

 

 

 

 

TAVUK PİRZOLA

28,00

BÜTÜN ET                                                                             ( HAŞLAMA )

35,00

 

 

 

 

ANA YEMEK

ORMAN KEBABI - FIRINDA TÜRLÜ - FIRINDA BAGET - SULU KÖFTE - KADINBUDU KÖFTE - PATLICAN KEBAP - TAS KEBAP   - İZMİR KÖFTE - TAVUK HAŞLAMA - ROSTO KÖFTE PÜRELİ - TAVUK SOTE - PATETES OTURTMA - PATLICAN MUSAKKA - KARNIYARIK -  ETLİ NOHUT

 

TAVUK ŞİNİTZEL

25,00