SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 09 MAYIS 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-05-13

1

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 09 MAYIS 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 TOPLANTI DÖNEMİ: 09/05/2022

 BİRLEŞİM :1

 OTURUM   :1                                                                                                                            SAAT: 18.00

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 09.05.2022 Pazartesi günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL,  Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKAR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Onur VARLI, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Adem KARATAŞ’ın mazeretli, Cemal AKARSU’nun mazeretsiz katılmadığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

                      

            Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin manevi huzurunda yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

 

KARAR NO:106

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyesi Adem KARATAŞ’ın mazeret dilekçesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

                  

GÜNDEM MADDELERİ

1-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca imar planı revizyonu yaptırılan doğal sit alanlarında yapılacak plan tatbiki ve imar uygulamalarının 5 (beş) yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt. Kom.)

2-Kent Mobilyalarının (Reklam panoları) 5 yıla kadar kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

3-İlçemiz Emek Mahallesi 784 ada 297 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan ve 05.05.2008 tarihinde onaylanan revizyon imar planı ile kaldırılan yolun, Belediyemizce imar planı değişikliği yapılarak yeniden oluşturulması talebinin görüşülmesi.

4-İlçemiz Barış Mahallesi 109 ada 1 parselle ilgili talebin, yapılacak olan imar planı revizyonu kapsamında yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

5-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi salonlarında yapılacak olan tiyatro, konser ve benzeri etkinlikler için bilet satışı yapılması ve tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

6-Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarında kullanılmak üzere 3 adet kamyonet satın alınması konusunun görüşülmesi.

7-Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilip, İşletme Müdürlüğümüz tarafından satışı gerçekleştirilen çiçek ve fidanların mevcut fiyatlarının güncellenmesi ve yeni ürünlerin eklenmesi konusunun görüşülmesi.

8-Belediye binası çay ocaklarındaki ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

9-Aslanlar Sosyal Tesis ve Restaurantında satışı yapılmak üzere sulu yemek ve meyve tabağı kalemlerinin eklenmesi ve fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

10-2021 Mali yılı Gelir, Gider Kesin Hesapları ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

 

KARAR NO:107

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 10 adet mevcut gündeme, başka gündem maddesi teklifi de olmadığından, gündemin 10 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

           

Gündemin 1 ve 2.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.           

            KARAR NO:108

            Gündemin 3.maddesi: İlçemiz Emek Mahallesi 784 ada 297 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan ve 05.05.2008 tarihinde onaylanan revizyon imar planı ile kaldırılan yolun, Belediyemizce imar planı değişikliği yapılarak yeniden oluşturulması talebinin görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.         

            KARAR NO:109

            Gündemin 4.maddesi: İlçemiz Barış Mahallesi 109 ada 1 parselle ilgili talebin, yapılacak olan imar planı revizyonu kapsamında yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

           

KARAR NO:110

            Gündemin 5.maddesi: Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi salonlarında yapılacak olan tiyatro, konser ve benzeri etkinlikler için bilet satışı yapılması ve tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            KARAR NO:111

            Gündemin 6.maddesi: Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarında kullanılmak üzere 3 adet kamyonet satın alınması konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            KARAR NO:112

            Gündemin 6.maddesi: Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarında kullanılmak üzere 3 adet kamyonet satın alınması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarında kullanılmak üzere 3 adet kamyonet satın alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            KARAR NO:113

            Gündemin 7.maddesi: Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilip, İşletme Müdürlüğümüz tarafından satışı gerçekleştirilen çiçek ve fidanların mevcut fiyatlarının güncellenmesi ve yeni ürünlerin eklenmesi konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            KARAR NO:114

            Gündemin 8.maddesi: Belediye binası çay ocaklarındaki ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

                  KARAR NO:115

            Gündemin 9.maddesi: Aslanlar Sosyal Tesis ve Restaurantında satışı yapılmak üzere sulu yemek ve meyve tabağı kalemlerinin eklenmesi ve fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

                  KARAR NO:116

            Gündemin 10.maddesi: 2021 Mali yılı Gelir, Gider Kesin Hesapları ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 16.05.2022 Pazartesi günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 1. birleşimi kapattı.

 

 

                     Elif KÖSE                                  Murat ÖZODABAŞ                        Nazmiye DURSUNLAR                        

                 Meclis Başkanı                                    Kâtip Üye                                           Kâtip Üye