SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 15 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-04-20

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 15 NİSAN 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 

 TOPLANTI DÖNEMİ :15.04.2022

 BİRLEŞİM                  :2

 OTURUM                    :1                                                                                                              SAAT: 18.00

          

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden 15.04.2022 Cuma günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

 

             Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKÂR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Onur VARLI, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Adem KARATAŞ ve Erol ALTUNTEPE’in mazeretli katılmadığı birleşim Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.                    

           

KARAR NO:100

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Adem KARATAŞ ve Erol ALTUNTEPE’nin mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 1.maddesi için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

 

KARAR NO:101

Gündemin 2.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi, tapuda 1630 ada 48 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 5,03 m2 yüzölçümlü 1630 ada 50 parsel numaralı taşınmazı satın alma talebi konusunun görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:102

Gündemin 3.maddesi: Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının servis ücretlerine zam talebi konusunun görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, birleşime 15 dakika ara verdi.

 

OTURUM:2

 

KARAR NO:103

Gündemin 4.maddesi: İşletme Müdürlüğüne bağlı tesislerde satışı yapılan ürün, hizmetler ve Halk Otobüsleri ücret tarifelerinin güncellenmesi, Sosyal Tesislerde satışı yapılmak üzere yeni ürünlerin eklenmesi konusunun görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarında belirtilen; İşletme Müdürlüğüne bağlı tesislerde satışı yapılan ürün ve hizmetlerin ücret tarifeleri ile sosyal tesislerde satışı yapılmak üzere yeni ürünlerin eklenmesi konularını ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu bulunmayan İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan Toplu Taşıma Hizmeti tarifesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9.maddesine istinaden Başkanlık Divanındaki yerini Meclis 1. Başkan V. Onur VARLI’ya bıraktı.

KARAR NO:104

Gündemin 5.maddesi: 2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Meclis 1. Başkan V. Onur VARLI, 2021 yılı Faaliyet Raporunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada (Meclis Üyesi Mehmet ADALAR oylamaya katılmadı)2021 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

  Onur VARLI                      Murat ÖZODABAŞ             Nazmiye DURSUNLAR

Meclis 1.Başkan V.                      Kâtip Üye                                 Kâtip Üye       

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Başkanlık Divanındaki yerine geçti.

 

Gündemin 10.maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 

KARAR NO:105

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısının 09.05.2022 Pazartesi günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Nisan ayı meclis toplantısını kapattı.

 

                     Elif KÖSE                               Murat ÖZODABAŞ                          Nazmiye DURSUNLAR                  

                   Meclis Başkanı                                 Kâtip Üye                                        Kâtip Üye