SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 16 MAYIS 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-05-23

 TOPLANTI DÖNEMİ: 16/05/2022

 BİRLEŞİM :2

 OTURUM   :1                                                                                                                                      SAAT: 18.00

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 16.05.2022 Pazartesi günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisi üst katında (Düğün Salonu) toplandı.

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKÂR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı,  Erol ALTUNTEPE ve Onur VARLI’nın mazeretli katılmadığı birleşim Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.                    

 

KARAR NO:117

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Erol ALTUNTEPE ve Onur VARLI’nın mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 1, 2 ve 3. maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

 

KARAR NO:118

Gündemin 4.maddesi: İlçemiz Barış Mahallesi 109 ada 1 parselle ilgili talebin, yapılacak olan imar planı revizyonu kapsamında yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 5.maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 

KARAR NO:119

Gündemin 7.maddesi: Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilip, İşletme Müdürlüğümüz tarafından satışı gerçekleştirilen çiçek ve fidanların mevcut fiyatlarının güncellenmesi ve yeni ürünlerin eklenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden kabulünü oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:120

Gündemin 8.maddesi: Belediye binası çay ocaklarındaki ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden kabulünü oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:121

Gündemin 9.maddesi: Aslanlar Sosyal Tesis ve Restaurantında satışı yapılmak üzere sulu yemek ve meyve tabağı kalemlerinin eklenmesi ve fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden kabulünü oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:122

Gündemin 10.maddesi: 2021 Mali yılı Gelir, Gider Kesin Hesapları ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden kabulünü oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:123

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısının 01.06.2022 Çarşamba günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Mayıs ayı meclis toplantısını kapattı.

 

                     Elif KÖSE                                  Murat ÖZODABAŞ                        Nazmiye DURSUNLAR                        

                 Meclis Başkanı                                    Kâtip Üye                                           Kâtip Üye