SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 17 MAYIS 2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARARI

2021-05-25

 TOPLANTI DÖNEMİ:17.05.2021

 BİRLEŞİM                  :1

 OTURUM                  :1                                                                                                      SAAT: 17.00                                                                       

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden 17.05.2021 Pazartesi günü saat 17.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

               Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKÂR, Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.       

                Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin, manevi huzurunda yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

KARAR NO: 127

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 12.04.2021 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı kararlarının okunmuş sayılmasını ve doğruluğunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:128

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyesi Hülya KAYA ÖZVERDİ’nin mazeret dilekçesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Safranbolu Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde, hurda ayrıştırma, depolama ve hurda alım satımının yasaklanması ve söz konusu işyerlerinin Belediye sınırları ve mücavir alan dışına çıkarılması konusunun görüşülmesi.(Çevre ve Sağlık Kom.)

2-Safranbolu Belediyesi sınırları içerisindeki yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla EDS projesi kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, bahse konu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. .(Plan ve Büt.Kom.)

3-İlçemiz Musalla Mahallesi 869 ada 1 parsel numaralı mezarlık alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlılığını ortadan kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

4-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde yapılacak aktiviteler için salonlarının kullanım ücret tarifeleri ve Aslanlar (Sakem) Sosyal Tesisinin üst katında yapılacak etkinliklerde (düğün, nişan, kına v.b.) salon kirası fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

5-İlçemiz Yeni Mahalle 1504 ada 27 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 49,15 m2 yüzölçümlü 1504 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

6-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanı bedelsiz alma talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1628 ada 7 parsel malikinin, taşınmazından geçen imar yollarının açılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

8-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Yunus Emre Sokak ile Hacı Hafız Sokak arasında kalan isimsiz sokağa isim verilmesi konusunun görüşülmesi.(Kül.Tur.ve Çevre Kom.)

9-Bağımsız Türkiye Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığının, Prof.Dr.Haydar BAŞ isminin ilçemizde uygun görülecek bir yere (cadde, sokak, bulvar, park, sosyal tesis v.b) isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.   (Kül.Tur.ve Çevre Kom.)

10-Peyzaj Mimarı kadro unvanı ile Başkanlığımız bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 1 adet personele 01 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ödenecek net ücret konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

11-Personel Kimlik Kartı Yönergesinin “Kimlik kartının zayiinde uygulanacak esaslar” başlıklı 12.maddesinin 4.fıkrası gereği 2021 yılı personel kimlik kartı bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

12- Reklam ünitelerine olan talebi artırmak ve uzun süreli kiralama yapmak amacıyla ve daha fazla gelir elde edilebileceği kanaatiyle, billboardlar için bölge ayrımı yapılarak, reklam üniteleri baz fiyatlarında indirim ile uzun süreli veya adet bazında kiralamalarda indirim yapılması uygun değerlendirilmiş olup, reklam üniteleri tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

13-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 623 ada 52 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 13,74 m2 yüzölçümlü 623 ada 61 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

14-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1594 (eski 79)ada 8 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 83,99 m2 yüzölçümlü 1594 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

15-Dış İlişkiler Müdürlüğünün kapatılması ve 1.derece Dış İlişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

16-İlçemiz Esentepe Mahallesinde Belediyemize terk edilen 132 ada üzerinde bulunan arsayı/yapı kayıt belgesi alınmış bina ve arsayı satın alma talebinin görüşülmesi.

17-Reklam Üniteleri fiyat tarifelerinin belirlenmesi. (Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı gereği yeni teklif)

18-Ramazan ayı yardım kolisi şartlı bağışı konusunun görüşülmesi.

19-2020 Mali yılı Gelir, Gider Kesin Hesapları ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

KARAR NO:129

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddelerine 17.madde tekrar girdiği için, 17.maddenin çıkarılması,  gündemden düşürülmesi teklifini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Safranbolu Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde, hurda ayrıştırma, depolama ve hurda alım satımının yasaklanması ve söz konusu işyerlerinin Belediye sınırları ve mücavir alan dışına çıkarılması konusunun görüşülmesi.(Çevre ve Sağlık Kom.)

2-Safranbolu Belediyesi sınırları içerisindeki yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla EDS projesi kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, bahse konu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. .(Plan ve Büt.Kom.)

3-İlçemiz Musalla Mahallesi 869 ada 1 parsel numaralı mezarlık alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlılığını ortadan kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

4-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde yapılacak aktiviteler için salonlarının kullanım ücret tarifeleri ve Aslanlar (Sakem) Sosyal Tesisinin üst katında yapılacak etkinliklerde (düğün, nişan, kına v.b.) salon kirası fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

5-İlçemiz Yeni Mahalle 1504 ada 27 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 49,15 m2 yüzölçümlü 1504 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

6-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanı bedelsiz alma talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1628 ada 7 parsel malikinin, taşınmazından geçen imar yollarının açılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

8-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Yunus Emre Sokak ile Hacı Hafız Sokak arasında kalan isimsiz sokağa isim verilmesi konusunun görüşülmesi.(Kül.Tur.ve Çevre Kom.)

9-Bağımsız Türkiye Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığının, Prof.Dr.Haydar BAŞ isminin ilçemizde uygun görülecek bir yere (cadde, sokak, bulvar, park, sosyal tesis v.b) isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.   (Kül.Tur.ve Çevre Kom.)

10-Peyzaj Mimarı kadro unvanı ile Başkanlığımız bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 1 adet personele 01 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ödenecek net ücret konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

11-Personel Kimlik Kartı Yönergesinin “Kimlik kartının zayiinde uygulanacak esaslar” başlıklı 12.maddesinin 4.fıkrası gereği 2021 yılı personel kimlik kartı bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

12- Reklam ünitelerine olan talebi artırmak ve uzun süreli kiralama yapmak amacıyla ve daha fazla gelir elde edilebileceği kanaatiyle, billboardlar için bölge ayrımı yapılarak, reklam üniteleri baz fiyatlarında indirim ile uzun süreli veya adet bazında kiralamalarda indirim yapılması uygun değerlendirilmiş olup, reklam üniteleri tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

13-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 623 ada 52 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 13,74 m2 yüzölçümlü 623 ada 61 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

14-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1594 (eski 79)ada 8 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 83,99 m2 yüzölçümlü 1594 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

15-Dış İlişkiler Müdürlüğünün kapatılması ve 1.derece Dış İlişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

16-İlçemiz Esentepe Mahallesinde Belediyemize terk edilen 132 ada üzerinde bulunan arsayı/yapı kayıt belgesi alınmış bina ve arsayı satın alma talebinin görüşülmesi.

17-Ramazan ayı yardım kolisi şartlı bağışı konusunun görüşülmesi.

18-2020 Mali yılı Gelir, Gider Kesin Hesapları ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, iki tanede gündeme teklimiz var dedi.

1-Karabük İl Özel İdaresinin ilçemiz Yeni Mahalle 121 ada 1 ve 6 parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

2-Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ürünlerin (çiçek, süs bitkileri, fide, mantar, fidan, sebze-meyve çeşitleri vb.) satışları ve işletilmesi ile Belediyemiz tarafından işletilecek olan Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevinin Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesis ve İktisadi İşletmesinin (Bütçe İçi İşletme) faaliyet alanlarına eklenmesi konusunun görüşülmesi.

KARAR NO:130

Meclis Başkanı Elif KÖSE, bu iki adet teklifin gündeme alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. 

 

KARAR NO:131

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 19 gündem maddesinden 1 maddenin çıkarılıp, 2 gündem maddesinin eklenmesi ile başka bir teklif te olmadığından, gündemin 20 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.  

GÜNDEM MADDELERİ

1-Safranbolu Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde, hurda ayrıştırma, depolama ve hurda alım satımının yasaklanması ve söz konusu işyerlerinin Belediye sınırları ve mücavir alan dışına çıkarılması konusunun görüşülmesi.(Çevre ve Sağlık Kom.)

2-Safranbolu Belediyesi sınırları içerisindeki yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla EDS projesi kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, bahse konu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. .(Plan ve Büt.Kom.)

3-İlçemiz Musalla Mahallesi 869 ada 1 parsel numaralı mezarlık alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlılığını ortadan kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

4-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde yapılacak aktiviteler için salonlarının kullanım ücret tarifeleri ve Aslanlar (Sakem) Sosyal Tesisinin üst katında yapılacak etkinliklerde (düğün, nişan, kına v.b.) salon kirası fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

5-İlçemiz Yeni Mahalle 1504 ada 27 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 49,15 m2 yüzölçümlü 1504 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

6-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanı bedelsiz alma talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1628 ada 7 parsel malikinin, taşınmazından geçen imar yollarının açılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

8-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Yunus Emre Sokak ile Hacı Hafız Sokak arasında kalan isimsiz sokağa isim verilmesi konusunun görüşülmesi.(Kül.Tur.ve Çevre Kom.)

9-Bağımsız Türkiye Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığının, Prof.Dr.Haydar BAŞ isminin ilçemizde uygun görülecek bir yere (cadde, sokak, bulvar, park, sosyal tesis v.b) isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.   (Kül.Tur.ve Çevre Kom.)

10-Peyzaj Mimarı kadro unvanı ile Başkanlığımız bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 1 adet personele 01 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ödenecek net ücret konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

11-Personel Kimlik Kartı Yönergesinin “Kimlik kartının zayiinde uygulanacak esaslar” başlıklı 12.maddesinin 4.fıkrası gereği 2021 yılı personel kimlik kartı bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

12- Reklam ünitelerine olan talebi artırmak ve uzun süreli kiralama yapmak amacıyla ve daha fazla gelir elde edilebileceği kanaatiyle, billboardlar için bölge ayrımı yapılarak, reklam üniteleri baz fiyatlarında indirim ile uzun süreli veya adet bazında kiralamalarda indirim yapılması uygun değerlendirilmiş olup, reklam üniteleri tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

13-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 623 ada 52 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 13,74 m2 yüzölçümlü 623 ada 61 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

14-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1594 (eski 79)ada 8 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 83,99 m2 yüzölçümlü 1594 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

15-Dış İlişkiler Müdürlüğünün kapatılması ve 1.derece Dış İlişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

16-İlçemiz Esentepe Mahallesinde Belediyemize terk edilen 132 ada üzerinde bulunan arsayı/yapı kayıt belgesi alınmış bina ve arsayı satın alma talebinin görüşülmesi.

17-Ramazan ayı yardım kolisi şartlı bağışı konusunun görüşülmesi.

18-2020 Mali yılı Gelir, Gider Kesin Hesapları ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

19-Karabük İl Özel İdaresinin ilçemiz Yeni Mahalle 121 ada 1 ve 6 parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

20-Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ürünlerin (çiçek, süs bitkileri, fide, mantar, fidan, sebze-meyve çeşitleri vb.) satışları ve işletilmesi ile Belediyemiz tarafından işletilecek olan Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevinin Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesis ve İktisadi İşletmesinin (Bütçe İçi İşletme) faaliyet alanlarına eklenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Üyesi Kemal AKGÜL, başkanım gündeme geçmeden önce Millet İttifakı adına söz almak istiyorum dedi

Meclis Başkanı Elif KÖSE, evet buyurun dedi.

MİLLET İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ ADINA;

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir.

Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletlerin (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz.

Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır.

                Safranbolu ilçesi Millet İttifakı Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.

MİLLET İTTİFAKI

Meclis Üyeleri

KARAR NO:132

Gündemin 1.maddesi: Safranbolu Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde, hurda ayrıştırma, depolama ve hurda alım satımının yasaklanması ve söz konusu işyerlerinin Belediye sınırları ve mücavir alan dışına çıkarılması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündemin 1.maddesinin gündemden düşürülmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:133

Gündemin 2.maddesi: Safranbolu Belediyesi sınırları içerisindeki yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla EDS projesi kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, bahse konu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:134

Gündemin 3.maddesi: İlçemiz Musalla Mahallesi 869 ada 1 parsel numaralı mezarlık alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlılığını ortadan kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:135

Gündemin 4.maddesi: Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde yapılacak aktiviteler için salonlarının kullanım ücret tarifeleri ve Aslanlar (Sakem) Sosyal Tesisinin üst katında yapılacak etkinliklerde (düğün, nişan, kına v.b.) salon kirası fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

KARAR NO:136

Gündemin 5.maddesi: İlçemiz Yeni Mahalle 1504 ada 27 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 49,15 m2 yüzölçümlü 1504 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:137

Gündemin 8.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Yunus Emre Sokak ile Hacı Hafız Sokak arasında kalan isimsiz sokağa isim verilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu Raporuna istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:138

Gündemin 10.maddesi: Peyzaj Mimarı kadro unvanı ile Başkanlığımız bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 1 adet personele 01 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ödenecek net ücret konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:139

Gündemin 11.maddesi: Personel Kimlik Kartı Yönergesinin “Kimlik kartının zayiinde uygulanacak esaslar” başlıklı 12.maddesinin 4.fıkrası gereği 2021 yılı personel kimlik kartı bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:140

Gündemin 12.maddesi: Reklam ünitelerine olan talebi artırmak ve uzun süreli kiralama yapmak amacıyla ve daha fazla gelir elde edilebileceği kanaatiyle, billboardlar için bölge ayrımı yapılarak, reklam üniteleri baz fiyatlarında indirim ile uzun süreli veya adet bazında kiralamalarda indirim yapılması uygun değerlendirilmiş olup, reklam üniteleri tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:141

Gündemin 13.maddesi: İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 623 ada 52 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 13,74 m2 yüzölçümlü 623 ada 61 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:142

Gündemin 14.maddesi: İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1594 (eski 79)ada 8 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 83,99 m2 yüzölçümlü 1594 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:143

Gündemin 15.maddesi: Dış İlişkiler Müdürlüğünün kapatılması ve 1.derece Dış İlişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:144

Gündemin 15.maddesi: Dış İlişkiler Müdürlüğünün kapatılması ve 1.derece Dış İlişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Dış İlişkiler Müdürlüğünün kapatılması ve 1.derece Dış İlişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:145

Gündemin 16.maddesi: Meclis Başkanı Elif KÖSE, İlçemiz Esentepe Mahallesinde Belediyemize terk edilen 132 ada üzerinde bulunan arsayı/yapı kayıt belgesi alınmış bina ve arsayı satın alma talebinin görüşülmesini, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:146

Gündemin 17.maddesi: Ramazan ayı yardım kolisi şartlı bağışı konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:147

Gündemin 17.maddesi: Ramazan ayı yardım kolisi şartlı bağışı konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Ramazan ayı yardım kolisi şartlı bağışını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:148

Gündemin 18.maddesi: Meclis Başkanı Elif KÖSE,  2020 Mali yılı Gelir, Gider Kesin Hesapları ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesini, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:149

Gündemin 19.maddesi: Meclis Başkanı Elif KÖSE, Karabük İl Özel İdaresinin ilçemiz Yeni Mahalle 121 ada 1 ve 6 parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin görüşülmesini, İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:150

Gündemin 20.maddesi: Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ürünlerin (çiçek, süs bitkileri, fide, mantar, fidan, sebze-meyve çeşitleri vb.) satışları ve işletilmesi ile Belediyemiz tarafından işletilecek olan Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevinin Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesis ve İktisadi İşletmesinin (Bütçe İçi İşletme) faaliyet alanlarına eklenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:151

Gündemin 20.maddesi: Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ürünlerin (çiçek, süs bitkileri, fide, mantar, fidan, sebze-meyve çeşitleri vb.) satışları ve işletilmesi ile Belediyemiz tarafından işletilecek olan Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevinin Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesis ve İktisadi İşletmesinin (Bütçe İçi İşletme) faaliyet alanlarına eklenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ürünlerin (çiçek, süs bitkileri, fide, mantar, fidan, sebze-meyve çeşitleri vb.) satışları ve işletilmesi ile Belediyemiz tarafından işletilecek olan Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevinin Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesis ve İktisadi İşletmesinin (Bütçe İçi İşletme) faaliyet alanlarına eklenmesi konusunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

                     Elif KÖSE                            Murat ÖZODABAŞ                           Nazmiye DURSUNLAR                         

                  Meclis Başkanı                            Kâtip Üye                                              Kâtip Üye     &nbs