SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 21 MAYIS 2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARARI

2021-05-25

TOPLANTI DÖNEMİ:21.05.2021

 BİRLEŞİM                  :2

 OTURUM                  :1                                                                                                                             SAAT: 18.00                             

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden 21.05.2021 Cuma günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

               Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKÂR, Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı birleşim Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

KARAR NO:152

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Hülya KAYA ÖZVERDİ ve Sedat TOKMAK’ın 21.05.2021 tarihindeki Belediye Meclis birleşimi için izinli sayılmaları hususundaki mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO: 153

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 17.05.2021 tarihli 1. birleşim kararlarının okunmuş sayılmasını ve doğruluğunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:154

Gündemin 9.maddesi: Bağımsız Türkiye Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığının, Prof.Dr.Haydar BAŞ isminin ilçemizde uygun görülecek bir yere (cadde, sokak, bulvar, park, sosyal tesis v.b) isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu Raporuna istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:155

Gündemin 18.maddesi: 2020 Mali yılı Gelir, Gider Kesin Hesapları ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:156

Karabük İl Özel İdaresinin ilçemiz Yeni Mahalle 121 ada 1 ve 6 parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonu Raporuna istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:157

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Haziran ayı Meclis Toplantısının 01.06.2021 Salı günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi ve Mayıs ayı Meclis Toplantısını kapattı.

 

                     Elif KÖSE                            Murat ÖZODABAŞ                           Nazmiye DURSUNLAR                         

                  Meclis Başkanı                            Kâtip Üye                                              Kâtip Üye