SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 22 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-12-06

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 22 KASIM 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

  TOPLANTI DÖNEMİ: 22/11/2022

 BİRLEŞİM :3

 OTURUM  :1                                                                                                                 SAAT: 18.00

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 22.11.2022 Salı günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

Üyelerden: Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKAR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ,  Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Fatih DÖKMECİ ve Hamdi SOYKAL’ın mazeretli, Abdullah ÜNAL’ın hastalığı sebebiyle katılmadığı birleşim, Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE,  Meclis Üyesi Abdullah ÜNAL’ın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi “..Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır…”  hükmüne göre rahatsızlığı sebebiyle izinli sayıldığını bildirdi.          

KARAR NO:278

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Fatih DÖKMECİ ve Hamdi SOYKAL’ın mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 1.maddesi için İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Baki DUVAN komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KARAR NO:279

Gündemin 3.maddesi: Sayısal fotogrametrik halihazır harita, ilave+revizyon Nazım ve uygulama imar planı, imar planlarına esas jeolojik jeoteknik mikrobölgeleme etüt, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi kapsamında geri dönüşüm ve yeniden imar uygulaması düzenlenmesi danışmanlık hizmet alım işi kapsamında idaremize teslim edilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave+revizyon imar planlarının görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar Komisyonu Raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:280

Gündemin 5.maddesi: Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, Belediye Meclisimizin 10.11.2008 tarihli ve 335 sayılı kararında belirtilen “Servis aracını devir eden servis aracı hakkı sahibinin, 2 yıl boyunca servis aracı hakkı alamaması” yönünde getirilen kısıtlama kararının yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi. 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:281

Gündemin 12.maddesi: 2023 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:282

Gündemin 14.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan ve yapıldığı günden bu zamana kadar Yortanlılar Parkı olarak adlandırılan parkın bir isminin bulunmadığı tespit edilmiş olup, bahse konu parka isim verilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu Raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı 4. birleşiminin 23.11.2022 Çarşamba günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 3. birleşimi kapattı.

 

              Elif KÖSE                       Murat ÖZODABAŞ                      Nazmiye DURSUNLAR                      

         Meclis Başkanı                          Kâtip Üye                                        Kâtip Üye