SAFRANBOLU BELEDİYE NİSAN AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

2023-03-31

 

Belediye Meclisi 04.04.2023 Salı günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

SAFRANBOLU BELEDİYE

MECLİSİ GÜNDEM MADDELERİ

Meclise bilgi verilecek konu: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca hazırlanan 2022 Mali Yılına ilişkin Denetim Komisyonu Raporunun sunumu.

1-Dünya Mühendislik Doğalgaz Proje İnş.Tic.Ltd.Şti’nin, ilçemiz Aşağıdana Köyü Doruk Tarla mevkii tapuda 133 ada 28 parselde bulunan taşınmazlarına yapacakları 17 blok yapının içmesuyu ihtiyacının Karabük İl Özel İdaresi tarafından karşılanamayacağı bildirildiği için içmesuyuihtiyacının şehir şebekemizden karşılanması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzün yazısındaki talepleriningörüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)

2-Karabük merkez adresi bildiren ilçemiz sınırlarında bulunan okullarda eğitim gören ve bu okullara servis vasıtasıyla gelen öğrencilerin velilerinin (3 öğrenci velisi),servis ücretlerine yapılan zamların geri çekilmesi ile ilgili taleplerinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3-Safranbolu Belediyesi Şehit Coşkun İŞLEYEN Şehirlerarası Otobüs Terminali ücret tarifesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan ve Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı ekinde yer alan şekli ile görüşülmesi.

4-2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

5-Doğa Hareketleri Araştırma Derneği yürütücülüğünde Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu kurulması konusunun görüşülmesi. 

6-İlçemiz Barış Mahallesi 560 ada 46 parsel numaralı Belediyemiz mülkiyetine ait 102,92 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Veya Geçici 16.maddeleri gereğince 560 ada 45 parsel numaralı taşınmaz malikine doğrudan satış, kıymet takdiri ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

7-İlçemiz Babasultan Mahallesi tapuda 371 ada 49 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 4.45 m2 yüzölçümlü 371 ada 87 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

8-İlçemiz Bağlar Köyiçi mevkiinde bulunan ve tapu sicilinde 1628 ada 7 parsel numarasında kayıtlı olan bahçe vasfındaki taşınmazın malikinin, taşınmaz üzerinde mevcut imar planı uyarınca inşaat projesine başlayacağından, sahibi olduğu taşınmaza ulaşımın sağlanması yönünde gerekli yolun açılmasını talep etmektedir. Bahse konu imar yolunun açılabilmesi için 1628 ada 19, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna rastlayan, 1628 ada 8 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna ve park alanına rastlayan kısımlarının kamulaştırılması konusunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel numaralı taşınmazın malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanın bedelsiz olarak kendisine devredilmesi ile ilgili mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunun görüşülmesi.

10-Belediyemiz sınırları içerisinde Ulusal Market Zincirlerinin açılması ile ilgili 08.01.2010 tarihli ve 20 nolumeclis kararındaki 400 m2 şartının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

11-2 adet Encümen Üyesi seçimi. (Gizli oy)

“5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereği 1 yıl görev yapmak üzere”

12-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; İmar Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

13-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

14-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.