Tarihi Binaları Yangından Korunma Uygulamaları ve Yeterlilik Temelli Eğitim-İnsanları ve Kültürel Mirası Koruma. (Fire Protection Practices and Competence Based Training in Historical Buildings-Protecting People and Cultural Heritage)

2020-07-28
Tarihi Binaları Yangından Korunma Uygulamaları ve Yeterlilik Temelli Eğitim-İnsanları ve Kültürel Mirası Koruma. (Fire Protection Practices and Competence Based Training in Historical Buildings-Protecting People and Cultural Heritage)
Karabük Acil Afet İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Erasmus+ KA202 stratejik ortaklıklar (Yenilik Transferi) kapsamında Ulusal Ajansa sunulan “Tarihi Binaları Yangından Korunma Uygulamaları ve Yeterlilik Temelli Eğitim-İnsanları ve Kültürel Mirası Koruma” isimli proje .hibe almaya hak kazanmıştır.

Kurumumuz proje çalışmalarında proje ortağı olarak yer almıştır. Proje çalışmaları kapsamında tarihi yapıların yangınlardan korunması konusunda araştırma ve inceleme çalışmaları yapılarak yenilik transferi sağlanmıştır. Proje çalışmaları İtalya, Danimarka, Slovenya ve Türkiye’de uygulanmıştır. Proje çalışmaları 2017 yılı Ekim ayında başlamış ve çalışmalar 24 ay sürmüştür. Proje bütçesi 119.371,00 Avrodur.