2021 Yılı Görevde Yükselme Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

2021-02-16


T.C.

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15/01/2021 tarihli ve 57584717-907.99-500 sayılı 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği konulu ilanı gereğince, 15/01/2021-04/02/2021 tarihleri arasında alınan başvuruların,  04/02/2021 tarihli ve 1281 sayılı Başkanlık Oluru ile oluşturulan Görevde Yükselme Sınav Kurulu tarafından  02.07.2020 tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’’ hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen inceleme neticesinde;

Anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca aranan genel ve özel şartları taşıyarak, 2021 Yılı Görevde Yükselme Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin liste aşağıda yayınlanmıştır. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.  
 

2021 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILMAYA
                                                                
HAK KAZANAN LİSTESİ                                                                 

S.NO

AD SOYAD

KADRO UNVANI

EĞİTİM DURUMU

SINAVA GİRECEĞİ KADRO SINIFI

SINAVA GİRECEĞİ KADRO DERECESİ

SINAVA GİRECEĞİ KADRO UNVANI

                                                                                         SINAV ADI

 

1

Harun GÜLERYÜZ

Şef

Lisans

G.İ.H

1

Yazı İşleri Müdürü

Görevde Yükselme

2

Ataman ERDOĞAN

Memur

Lisans

G.İ.H.

1

Ayniyat Saymanı

Görevde Yükselme

3

Ali TÜRK

Veznedar

Lisans

G.İ.H

1

Ayniyat Saymanı

Görevde Yükselme