Evlendirme Memurluğu 4721 Sayılı Medeni Kanununun 134. Maddesi gereğince Başkan veya başkan tarafından görevlendirilen memurlar tarafından çalışmaları yürütülen bir birimdir.

Görevleri

- Evlenmek isteyen kişilerin başvurularını kabul etmek, evlenme dosyasının hazırlanmasını koordine etmek.

- Belediye Başkanı adına vekâleten nikâh akdini gerçekleştirmek.

- Başvuruda bulunan kişilerin künyelerinin aile kütüğüne uygun olup olmadığının ve evlenmelerine engel bir halin bulunup bulunmadığının incelenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

- Belirlenen nikâh gününde nikah akdini gerçekleştirmek.

- Evlenen çiftler için evlenme cüzdanının hazırlanmasını sağlamak

- Evlenme akdinin ilçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi ve aile kütüklerine tescil edilmesini sağlamak.

- Denetimler esnasında İlçe Nüfus Müdürüne gerekli kolaylığın gösterilmesini ve istenen kütük, dosya ve belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

- Evlilik işlemleri kabul edilen ve nikâhlarını ilçe dışında kıydırmak isteyen çiftlere izinname hazırlamak.

- İlgili kayıtların tutulmasını, saklanmasını sağlamak.