2022 Yılı Görevde Yükselme Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

2022-02-22

T.C.

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 17.01.2022 tarihli ve 57584717-907.99-12645, 57584717-907.99-12668 ve 57584717-907.99-12669 sayılı yazıları ile 2022 Yılı görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar ilan edilmiş olup, söz konusu ilan gereği 17/01/2022 - 01/02/2022 tarihleri arasında alınan başvuruların,  15/02/2022 tarihli ve 57584717-929-13594, 57584717-929-13602 sayılı ve 17/02/2022 tarihli ve 57584717-929-13683 sayılı Başkanlık Olur’ları ile oluşturulan Görevde Yükselme Sınav Kurulları tarafından 02.07.2020 tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’’, “Belediye Zabıta Yönetmeliği” ve “Belediye İtfaiye Yönetmeliği” nin ilgili madde hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen incelemesi neticesinde;

Anılan Yönetmelikler uyarınca aranan genel ve özel şartları taşıyarak, 2022 Yılı Görevde Yükselme Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin liste yayımlanmıştır. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.
2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.