BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE

2022-05-12

16 Mayıs 2022 tarihinde saat 18.00'da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan Belediye Meclisimizin Mayıs ayı Meclis Toplantısı 2.birleşimi, kültür merkezinin daha önceden planlanmış bir program dahilinde kiraya verilmiş olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinin "...Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usûllerle belde halkına duyurulur..." hükmüne istinaden, Mayıs ayı Meclis Toplantısı 16 Mayıs 2022 tarihli 2.birleşimi Aslanlar Sosyal Tesisi üst katında (düğün salonu) aynı saatte yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Elif KÖSE

Belediye Başkanı