EN GÜZEL BAHÇE, BALKON, VİTRİN YARIŞMASI

2022-08-01

EN GÜZEL BAHÇE, BALKON, VİTRİN YARIŞMASI
YARIŞMA KOŞULLARI
- Yarışmayı Düzenleyen Kurum
SAFRANBOLU BELEDİYESİ
- Yarışmanın Konusu
Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma tüm mahalleleri kapsayan merkez bölgede çevre bilincini ve çevre sevgisini arttırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek gibi amaçlarla düzenlenen ödüllü bir yarışmadır.
- Yarışma Kategorileri
- En Güzel Balkon
- En Güzel Bahçe (Konut Bahçesi, Apartman- Site Bahçesi, İş Yeri Bahçesi)
- En Güzel Vitrin
- Yarışmanın Amaçları
- Safranboluda yeşil dokunun arttırılması,
- Vatandaşların çevreye olan ilgisinin ve çevre bilincinin arttırılması,
- Çevremizi güzelleştirmek,
- Estetik açıdan görsel kalitesi yüksek kentsel mekânlar yaratmak,
- Toplumun çiçek ve diğer süs bitkilerine olan ilgisini arttırmak,
- Sürdürülebilir yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak,
- Yarışmaya Katılım Koşulları
• Safranbolu ilçemizde tüm mahalleleri kapsayan bölgeler içinde yer alan özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara ait yarışma kategorilerine giren mekânların katılımına açıktır.
• Katılımcı yarışmaya başvuracağı uygulama alanı için mülkiyet izinlerini almak zorundadır.
• Başvurular, başvuru dosyasının Safranbolu Belediyesine elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır.
• Başvuru yapan herkes yarışmaya katıldığı mekânı yarışma sonuna kadar başvurduğu şekilde muhafaza etmeye özen göstermelidir.
• Başvuru dosyaları jüri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmeden geçen bahçe, teras ve balkonlar gerek duyulduğu takdirde jüri tarafından yerinde incelenecektir.
• Safranbolu Belediyesi gerekli gördüğü durumlarda yarışmayı iptal etme ve yarışma şartlarında değişiklik yapma haklarını saklı tutar.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Katılımcı son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
• Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekretaryası ile onların birinci dereceden yakınları katılamayacaktır.
• Yarışmaya katılanlar yukarıda sayılan tüm koşulları kabul etmiş sayılır.
• Katılımcıların yarışmaya başvurduğu fotoğraflarının tüm yayın ve reklam hakları Safranbolu Belediyesi’ne aittir. Fotoğraflar belediyenin yayınlarında, reklam materyallerinde süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilir. Dereceye giren katılımcılardan telif haklarının kullanımı için muvafakat name alınacaktır.
- Başvuruda İstenen Belgeler ve Başvuru Şekli
1. Yarışmaya katılan mekanın basılı ve dijital fotoğrafları:
- Mekânı en iyi ifade edecek şekilde çekilmiş olmalıdır.
- Dijital nüshalar en az 1024x768 piksel çözünürlükte ve jpeg formatında olmalı ve CD/DVD/Flash Bellek içinde ya da mail ortamında sunulmalıdır. (belediye@safranbolu.bel.tr)
- Dijital nüshaların içeriğinde, basılı nüshaların ise arka yüzüne başvuru sahibinin ismi yazılmalıdır.
- Mümkünse katılınacak bahçe, teras ve balkon için, iç ve dış cephelerden olabildiğince farklı açıdan fotoğraflanmalıdır.
2. Ortak mülkiyete konu mekanlar için ilgili kurum ve kuruluşun en üst düzeydeki yöneticisinin yarışmaya katılım onay yazısı
3. Başvuru belgeleri A4 boyutunda zarf içine konulmalı, zarfın başvuran kişiye ait bilgiler ve başvuru kategorisi yazılmalıdır.
4. Başvurular Safranbolu Belediyesinin aşağıdaki adresine elden teslim edilecektir :
Meydan Halk Masası
Safranbolu Belediye Binası Halk Masası
Barış Mahallesi Halk Masası
Tarihi Çarşı Belediye Binası
Leyla Dizdar Kültür Merkezi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Telefon:0370 712 41 14
5. Son başvuru tarihi 26                                                                                                                                                                                                                                                                        Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.30' dur.
- Genel Değerlendirme Ölçütleri
          Yarışmaya katılan mekanların ayrıntılı değerlendirmesi jüri üyeleri tarafından yapılacak olup, genel değerlendirme ölçütleri aşağıda sıralanmıştır.

•    Mekânın genel tasarımı 
•     Mekânın estetik görünüşü ve bakımlılığı
•     Mekânın işlevselliği
•     Bitki kompozisyonu, (çeşitlilik, tür seçimi, yer seçimi)(Bahçe, Balkon için geçerli)
•     Kullanılan yapı ve dekorasyon elemanlarının (mobilya, aksesuar, su unsuru vb.) uygunluğu
•     Kullanılan yapısal ve bitkisel malzemelerin uyumu (Bahçe, Balkon için geçerli)
•    Işık düzeni ve renk tasarımı 
•    Dış cephe vitrini olması.

- Yarışma Takvimi
Yarışma Duyurusu    : 1-5  Ağustos 2022
Başvuruların Alınması:
              Başlama    : 1 Ağustos 2022
              Son Başvuru    : 26 Ağustos 2022
Başvuruların Değerlendirilmesi    : 29 Ağustos- 2 Eylül 2022 
Sonuçların Açıklanması    : 5 Eylül Sonuçların açıklanması
Ödül Töreni    : 10 Eylül 2022

- Seçim Kurulu
- Safranbolu Belediye Başkanı
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- Temizlik İşleri Müdürlüğü

- Yarışma Sekreteryası
- Ayşegül GÜNDÜZ AYDIN (Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Peyzaj Mimarı)
- Necla YAZICI  (Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Peyzaj Mimarı)
Telefon: (0370) 712 41 14

- Ödüller
        Yarışmada her kategoride ilk 3 sırada yer alan yarışmacılara ödül verilecektir. Ayrıca her katılımcıya birer katılım sertifikası verilecektir.
Kategorilere göre;
• En güzel balkon:
1.     1.ye 4000 TL para ödülü
2.    2.ye 2000 TL para ödülü
3.     3.ye 1000 TL para ödülü
• En güzel bahçe:
- Konut bahçesi
1.     1.ye 4000 TL para ödülü
2.     2.ye 2000 TL para ödülü
3.     3.ye 1000 TL para ödülü
- Apartman/Site Bahçesi
1.     1.ye 4000 TL para ödülü
2.     2.ye 2000 TL para ödülü
3.     3.ye 1000 TL para ödülü
-İş  Yeri Bahçesi
1.     1.ye 4000 TL para ödülü
2.     2.ye 2000 TL para ödülü
3.     3.ye 1000 TL para ödülü
•    En güzel Vitrin:
1.     1.ye 4000 TL para ödülü
2.     2.ye 2000 TL para ödülü
3.     3.ye 1000 TL para ödülü
    1000 TL Mansiyon ödülü tüm kategorileri kapsayacak şekilde
    İlk 10’a girenlere çeşitli hediyeler takdim edilecektir.

Yukarıda belirtilen para ödülleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan net rakamlardır.