İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Alım Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

2021-06-09

         Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere ‘‘Belediye Zabıta Yönetmeliği’’ve ‘‘Belediye İtfaiye Yönetmeliği’’hükümleri uyarınca 28.03.2021 tarihli ve 31437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan başvuru ilanımız ve 06.05.2021 tarihli ve 31476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ilanımız gereği 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen Zabıta Memuru Alımı Sınavı ile 01 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen İtfaiye Eri Alımı Sınavına ilişkin Kesin Olmayan Başarı Listeleri yayınlanmıştır.

        Kesin olmayan sonuçlara itirazlar; ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde itirazda bulunulan hususun açıkça belirtilmesi şartı ile Safranbolu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen dilekçe verme yoluyla yapılacaktır. İtiraz süresi içerisinde Başkanlığımız evrak kaydına girişi yapılmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. İtirazlar ilgili Sınav Kurulları tarafından değerlendirilerek 7 (yedi) gün içerinde sonuçlandırılacak ve ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilecektir.

        İlanen duyurulur.

       Zabıta Memuru Alımı (Erkek/ Kadın) Sınavına İlişkin Kesin Olmayan Başarı Listesi için TIKLAYINIZ.

       İtfaiye Eri Alımı (Kadın) Sınavına İlişkin Kesin Olmayan Başarı Listesi için TIKLAYINIZ.

       İtfaiye Eri Alımı (Erkek) Sınavına İlişkin Kesin Olmayan Başarı Listesi için TIKLAYINIZ.