“Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi” kabul edilmiştir.

2020-07-04

2020 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına sunduğumuz “Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi” kabul edilerek hibe almaya hak kazanmıştır. Proje çalışmaları kapsamında ilçemiz sanayi bölgesinde kanalizasyon, içme suyu ve yağmursuyu drenaj hatları yenilenecek ve yeni hatlar oluşturulacak. Ayrıca asfalt yol kaplaması yapılacak ve 2 adet geri dönüşüm (karton, plastik, demir, cam) depolama alanı yapılacaktır. Proje bütçesi 1.947.756,52 TL olup hibe miktarı 1.460.817,00 TL’dir.