Zabıta Memuru Alımına Ait Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

2020-11-27

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 05 Ekim 2020 tarih ve 31265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zabıta Memuru Alımı başvuru ilanımız gereği 23 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Zabıta Memuru Alımı Sözlü ve Uygulama Sınavına ilişkin Kesin Olmayan Başarı Listesi ektedir.
           
Yapılan değerlendirme neticesinde ; yayımlanan listede belirtilen atamaya esas puan kısmı, yönetmelik doğrultusunda adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanlarının %50 ‘si ve başvuruda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulmuştur.              
Kesin olmayan sonuçlara itirazlar; ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen dilekçe ve/veya Safranbolu Belediye Başkanlığına (Yeni Mah. Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi K:1 78600 Safranbolu/ KARABÜK) posta ile yapılacaktır. İtiraz süresi içerisinde Başkanlığımız evrak kaydına giriş yapılmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Safranbolu Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
    
Yayımlanan liste tebliğ niteliğinde olup, bu listede adı soyadı bulunan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İtiraz süresinin sona ermesinin ardından kesin listeler yayınlanacak olup, adaylara tebligat yapılacaktır.
    
İlan olunur.
 

Sınav Sonuçlarına İlişkin Kesin Olmayan Liste için TIKLAYINIZ.