06 HAZİRAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-06-13

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 06 HAZİRAN 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 TOPLANTI DÖNEMİ: 06/06/2022

 BİRLEŞİM :2

 OTURUM   :1                                                                                                                SAAT: 18.00

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 06.06.2022 Pazartesi günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Fatih DÖKMECİ, Erol ALTUNTEPE, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKÂR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı,  Onur VARLI’nın mazeretli, Adem KARATAŞ’ın mazeretsiz katılmadığı birleşim Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.                    

            KARAR NO:134

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyesi Onur VARLI’nın mazeret dilekçesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:135

Gündemin 1.maddesi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca imar planı revizyonu yaptırılan doğal sit alanlarında yapılacak plan tatbiki ve imar uygulamalarının 5 (beş) yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Ara Raporlarını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

            KARAR NO:136

            Gündemin 4.maddesi: Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi salonlarında yapılacak olan tiyatro, konser ve benzeri etkinlikler için bilet satışı yapılması ve tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, 0-6 yaş ücretsiz olmasını da ekleyerek, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden, öğrenci 5,00.-TL, tam 15,00.-TL, 0-6 yaş ücretsiz olarak oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

            Gündemin 7.maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

            KARAR NO:137

            Gündemin 8.maddesi: İlçemizde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında doğalgaz sistemine geçilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, yılsonuna kadar doğalgaza geçmelerini ve Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonu Raporuna istinaden ilgili maddeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

            Gündemin 9.maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

            KARAR NO:138

            Gündemin 10.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1624 ada 4 ve 5 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 48,25 m2 yüzölçümlü 1624 ada 32 parsel ile 8,25 m2 yüzölçümlü 1624 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:139

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısının 01.07.2022 Cuma günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Haziran ayı meclis toplantısını kapattı.

 

           Elif KÖSE                    Murat ÖZODABAŞ                          Nazmiye DURSUNLAR                        

         Meclis Başkanı                     Kâtip Üye                                          Kâtip Üye