2020 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

2020-11-27

Belediye Meclisi, 02.12.2020 Çarşamba günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.  

1-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 50 ada 92 parsel malikinin taşınmazına servis sağlayan yolun açık olmaması sebebiyle kamulaştırma talebi. (Kamulaştırma bedelini, rayicini geçmemek kaydıyla karşılama talebi bulunmaktadır) ( İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

2-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 7, 8 ve 9 parselleri kapsayan alanda Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

3-Belediyemizce ilçemiz Akçasu Mahallesi 254 ada 1, 2, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazları kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-Türk Ekonomi Bankası Karabük şubesinden 6 adet otobüs alımı işinde kullanılmak üzere çekilen 36 ay vadeli kredinin teminatını teşkil etmesi ve kredi borçlarının ödenmesi amacıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş Karabük şubesine temlik verilmesi ve temlik etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

5-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 78 parselde zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi.

6-İlçemiz Emek Mahallesi 20 ada 20 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 59.02 m2 yüzölçümlü 20 ada 132 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

7- İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 59 ada 6 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 24.94 m2 yüzölçümlü 59 ada 32 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

8- İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 105 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 10.57 m2 yüzölçümlü 558 ada 150 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

9-İlçemiz Tokatlı Köyü ve Esentepe Mahallelerinde, Karabük Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-1maddesi uyarınca yapılacak olan sayısallaştırma çalışmalarında, sayısallaştırma ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi konusunun görüşülmesi.