2020 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

2020-11-02

Belediye Meclisi, 06.11.2020 Cuma günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

1-İlçemiz Barış Mahallesi tapuda 109 ada 6 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması ya da trampa edilmesi talebi konusunun görüşülmesi. ( İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

2-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 50 ada 92 parsel malikinin taşınmazına servis sağlayan yolun açık olmaması sebebiyle kamulaştırma talebi. (Kamulaştırma bedelini, rayicini geçmemek kaydıyla karşılama talebi bulunmaktadır) ( İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

3-Belediye Meclis Üyesi Saim TİRYAKİ’nin, İlçemiz Kirkille Mahallesi Karaman Çukuru Sokak’tan TOKİ konutlarına giden 15 metre genişliğindeki imar yoluna “Türkiye Emekliler Caddesi” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Kültür ve Tur.Kom.)

4-Belediyemiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi hizmetinde kullanılmakta olan 78 SB 198 plakalı aracın kamu yararı gözetilerek aracın tamir ve bakımının maliyetinin yüksek olmasından dolayı, 2886 sayılı kanun kapsamında satışının yapılması konusunun görüşülmesi.(Plan ve Büt.Kom.)

5-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 138 ada 79 ve 80 parsellerin Tarımsal Niteliği Korunacak Alan fonksiyonunun değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.  (İmar Kom.)

6-İlçemiz Emek Mahallesi Kışla Caddesi ve Cemal Caymaz Mahallesi Akbayır Sokak isimlerinden birinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

7-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak mevkiinde sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

8-Ticari araçların (taksi, minibüs, servis araçları) 1.derecede yakınlara devir işlemlerinde, devir ücreti alınmaması veya alt düzeyde bir bedel alınması talebinin görüşülmesi.

9-İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 2 adet 4 tekerlekli Motorsiklet (ATV arazi aracı) satın almaya, noter satış işlemleri ile resmi işlemleri yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

10-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 44 ada 9 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan 200 m2 yüzölçümlü 44 ada 31 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

11-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 621 ada 35 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan 151.74 m2 yüzölçümlü 621 ada 65 parsel ve 174.76 m2 yüzölçümlü 621 ada 66 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

12-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 222 ada 135 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan 37.05 m2 yüzölçümlü 222 ada 194 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

13-Tarihi Çarşı Bölgesi 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının görüşülmesi.

14-Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunan ilçemiz Çeşme Mahallesi 450 ada 11 parselde Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

15-İlçemiz Emek Mahallesi 90 ada 2 parsel ve 91 ada 1 ve 2 parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Kastamonu İdare Mahkemesince iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

16-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 7, 8 ve 9 parselleri kapsayan alanda Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

17-United Cities and Local Governments Middle East and West Asia (UCLG-MEWA) (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) organizasyonuna üye olunması, iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

18-Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında uygulanmakta olan projede Yılmaz OLCAY’ın kurum değişikliği sebebiyle yeni görevlendirme yapılması konusunun görüşülmesi.

19-İlçemiz Esentepe Mahallesi tapuda 199 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

20-2021 Mali Yılı Performans programının görüşülmesi.

21-2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2022, 2023 yılları Gelir ve Gider Tahminleri ile 2021 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifesinin görüşülmesi.