24/05/2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEM MADDESİ

2020-06-15

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde yer alan “Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır…” hükmü uyarınca, Belediye Meclisi aşağıda yazılı gündem maddesini görüşmek üzere 24/05/2019 Cuma günü saat 17.00’da Belediye Nikah Dairesi Salonunda Olağanüstü toplanacaktır.

1-İlçemiz genelinde yol kenarlarına park eden araçlardan ücret alınması konusunun görüşülmesi.