Safranbolu Belediyesi

AĞUSTOS 2019 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Belediye Meclisi, 05/08/2019 Pazartesi günü saat 17.30′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Belediye Nikah Dairesi Salonunda toplanacaktır.  

 

1-İlçemiz Çavuş Mahallesi 327 ada 1 parselin kamulaştırmasının imar programından çıkarılması konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

2-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 682 ada 125 parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

3-İlçemiz Esentepe Mahallesi 170 ada 7 parsel malikinin yapılacak inşaata zemin kat ticaret talebi konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 652 ada 6 parsel malikinin yapılacak inşaata zemin kat ticaret talebi konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

5-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 647 ada 38 parsel malikinin yapılacak inşaata zemin kat ticaret talebi konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

6-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 12-13-14-43-60-68-77 parsellerin Koruma Amaçlı İmar Planında imar yolu ve otopark alanına basan kısımlarının kamulaştırılması işleminin 5 yıllık imar programına dâhil edilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan Büt.Kom.)

7-İlçemiz Yeni Mahalle 608 ada 4 parselde konumlu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait mevcut Kaymakamlık Hizmet Binası olarak kullanılan, meri imar planında resmi kurum (Yönetim Merkezi) lejantlı taşınmazın imar planlarının Yüksek Öğretim Tesisi alanına dönüştürülmesi konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

8-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 61 ada 7 parselin güneyinde bulunan yolun kamulaştırılması için 5 yıllık imar programına dâhil edilmesi. (İmar Kom.)

9- Gönül AKKUŞ isimli vatandaşımızın 500,00.-TL’lik şartlı bağışının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (g) bendi gereği kabulü konusunun görüşülmesi.

10-İlçemiz Esentepe Mahallesi Aykut Sokak ile İncekaya Caddesi arasında kalan hâlihazırda açık olan 12 metrelik imar yoluna sokak ismi verilmesi konusunun görüşülmesi.

11-Eskipazar ilçesi Mermer Mahallesinde yapılacak olan parka oyun grubu ve jimnastik aletleri talebinin görüşülmesi.

12-Ankara ili Çankaya ilçesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması konusunun görüşülmesi.

13-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Develik Sokak tapuda 40 ada 14 parselde bulunan taşınmazın doğalgaz hattının bağlanabilmesi için hattın Aslanlar Kültür Merkezi bahçesinden geçirilmesi izninin verilmesi.

14-Safranbolu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Safranbolu Da Gelecek Kod La Gelecek projesine Belediyemizce maddi destek sağlanması konusunun yeniden değerlendirilmesi.  

15-Türk Kızılayı Safranbolu Temsilciliği ile Belediyemiz arasında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek için işbirliği yapılması konusunun görüşülmesi.

16-İlçemiz balık hali esnaflarının Belediyemiz mülkiyetine ait olan dükkânların 3 yıl olan ihale sürelerinin 5 yıla çıkarılması taleplerinin görüşülmesi.

17-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına oda kaydı bulunan servis esnaflarının 2019/2020 öğretim yılına ait servis ücretlerinin belirlenmesi.

18-5.dereceli İtfaiye Eri kadrosunun iptal edilerek, 3.dereceli İtfaiye Eri kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

19-Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlarbaşı Mahallesi 59 ada 27 parselin satışı konusunun görüşülmesi.

20-İlçemiz Koruma Amaçlı İmar Planı Plan notu değişikliği konusunun görüşülmesi.

21-İlçemiz Yeni Mahalle 604 ada 71 ve 120 parsellerle ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

22-Safranbolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün Aşağı Tokatlı Mahallesi SAKEM’de bulunan deri makinelerini 16/09/2019-24/01/2020 tarihleri arasında Çarşamba günleri 13.50-17.05 saatleri içinde kullanma talebinin görüşülmesi.