Safranbolu Belediyesi

ARALIK 2019 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Belediye Meclisi, 02/12/2019 Pazartesi günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Belediye Nikah Dairesi Salonunda toplanacaktır.

1-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. (Plan ve Bütçe Kom.)

2-Sosyal Etkinliklerin Yapılabileceği Mekânlara İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesi. (İmar Kom., Plan ve Bütçe Kom. ve Kültür ve Turizm Kom.)

3- İlçemiz, kent bütünü imar planı notlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin yoldan kotlandırma başlıklı 11. Maddesinde belirtilen kademelendirme ile ilgili yapılacak uygulamalarda kademelendirme yapılmamasına dair plan notu değişikliği teklifinin, İmar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-İç Anadolu Belediyeler Birliğine, Birlik Tüzüğünün 7.maddesine istinaden üye seçiminin yapılması.

5-Belediyemiz tarafından yapılacak olan lostra salonuna eski ayakkabı boyacılarından rahmetli Muzaffer ÇEVİK isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi.

7-Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz tarafından proje/projeler sunulması ve proje/projelerin başarılı olması durumunda uygulanması, sunulan proje/projelerde kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere personel yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi.

8-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 36 parsel maliklerinin, parsele yapacağı yeni yapıda zemin kat ticaret taleplerinin görüşülmesi.

9-S.S Karabük-Safranbolu Minibüs Motorlu Taşıtlar Yardımlaşma Kooperatifinin halk otobüsü taşıma fiyatlarında artış talebinin görüşülmesi. 

10-Belediyemizde boş bulunan 9.dereceli ekonomist kadrosunun iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

11-İlçemiz 15 Temmuz (Yazıköy)Mahallesi 268 ada 7 parsel üzerinde konumlu, meri imar planında Kentsel Servis Alanı, Park Alanı ve yol olarak planlanmış parselin, parsele özgü plan notu getirilerek yapılaşma şartlarının değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

12-Unesco’ya üye oluşumuzun 25.yılı münasebetiyle kişisel pul bastırılması ve PTT ile sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

13-Belediyemiz envanterine kayıtlı 10 adet araç ve iş makinesinin ekonomik kullanım ömürlerini doldurmaları, eskime, yıpranma ve hasar gibi nedenlerle kullanılmaz hale gelmesi sebebiyle HEK’e (hurdaya) ayırma işlemleri konusunun görüşülmesi.

14-İlçemiz Barış Mahallesinde yapımı tamamlanan yeni nesil spor salonuna isim verilmesi konusunun görüşülmesi.

15-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kaldırılması ve 1.derece Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilmesi, Dış İlişkiler Müdürlüğünün kurulması ve 1.derece Dış İlişkiler Müdürü kadrosunun oluşturulması konusunun görüşülmesi.

16-Safranbolu Emekli Öğretmenler Derneğinin,  Safranbolu Emekli Öğretmenler Derneği kurucu başkanı emekli öğretmen merhum Cemal ÜNAL isminin, evinin bulunduğu sokak olan Sevinç Sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.