Safranbolu Belediyesi

EKİM 2019 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Belediye Meclisi, 01/10/2019 Salı günü saat 17.30′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Belediye Nikah Dairesi Salonunda toplanacaktır.

SAFRANBOLU BELEDİYESİ 2019 / EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİ

1-İlçemiz Yeni Mahalle 604 ada 71 ve 120 parsellerle ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

2-Safranbolu Tenis İhtisas Kulübünün, ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Özer Caddesi ve Selvi Caddesi birleşiminde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait yerin kulüpleri adına 10 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

3-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 51 ada 30 parselin satışı konusunun görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

4-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 138 ada 27 ve 77 parsellerin kamulaştırılmasının 5 yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

5-Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki kademelendirme konusu ile ilgili taleplerinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

6-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 36 ada 38 parsel maliki vekilinin, park olarak planlanan parselin imar planının eski haline döndürülmesi talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 36 ada 39 parsel maliki vekilinin, çocuk bahçesi olarak planlanan parselin imar planının eski haline döndürülmesi talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

8-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 36 ada 37 parsel maliki vekilinin, parsele kıyısı olan 15 parsel itibarı ile çıkmaz nitelikte yol olduğu belirtilen imar planının iptali talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

9-Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfının Sokak ismi değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Kültür ve Tur.Kom.)

10-İlçemiz İnceçay Köyü Muhtarının otobüs durağı talebinin görüşülmesi.

11-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Eriklik mevkii 32 ada 15 parsel nolu taşınmaza ilişkin imar planının eskiye döndürülmesi talebinin görüşülmesi.

12-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 621 ada 51 parselin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

13-İlçemiz Emek Mahallesi 485 ada 3 parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

14-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 152 ada 5-6-7 parsel, 214 ada 1 parsel, 215 ada 1-2 parsel, 216 ada 1-2-3 parsel, 136 ada 44 ve 45 parsel nolu taşınmazlara ilişkin Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği taleplerinin görüşülmesi.

15-5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesine istinaden Stratejik Planın görüşülmesi.