Safranbolu Belediyesi

EYLÜL 2019 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Belediye Meclisi, 02/09/2019 Pazartesi günü saat 17.30′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Belediye Nikah Dairesi Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ

1-İlçemiz Çavuş Mahallesi 327 ada 1 parselin kamulaştırmasının imar programından çıkarılması konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

2-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Develik Sokak tapuda 40 ada 14 parselde bulunan taşınmazın doğalgaz hattının bağlanabilmesi için hattın Aslanlar Kültür Merkezi bahçesinden geçirilmesi izninin verilmesi. (İmar Kom.)

3-Safranbolu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Safranbolu Da Gelecek Kod La Gelecek projesine Belediyemizce maddi destek sağlanması konusunun yeniden değerlendirilmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

4-Türk Kızılayı Safranbolu Temsilciliği ile Belediyemiz arasında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek için işbirliği yapılması konusunun görüşülmesi. (Kül. ve Tur.Kom.)

5-İlçemiz balık hali esnaflarının Belediyemiz mülkiyetine ait olan dükkânların 3 yıl olan ihale sürelerinin 5 yıla çıkarılması taleplerinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

6-İlçemiz Yeni Mahalle 604 ada 71 ve 120 parsellerle ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 621 ada 51 parselin plan değişikliği konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

8-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90.maddesi gereği; Safranbolu Vergi Dairesince satışı yapılacak olan 1 (bir) adet taşınmaz için Belediye Meclis Üyeleri arasından 1 (bir) kişinin görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

9-Şehir Mezarlığımızın kapasitesinin dolmak üzere olması nedeniyle 4 kişilik aile mezar yeri satışının durdurulması ve mezarlığa sonradan katılan, define kapalı olan alanın define açılıncaya kadar aile mezar yeri satışlarının define ilave 1 kişi olarak yapılması konusunun görüşülmesi.

10-Safranbolu Tenis İhtisas Kulübünün, ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Özer Caddesi ve Selvi Caddesi birleşiminde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait yerin kulüpleri adına 10 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi talebinin görüşülmesi.

11-Katı Atık Nakli Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi için gerçekleştirilecek ihalenin süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

12-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 51 ada 30 parselin satışı konusunun görüşülmesi.

13-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 138 ada 27 ve 77 parsellerin kamulaştırılmasının 5 yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi.

14-Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki kademelendirme konusu ile ilgili taleplerinin görüşülmesi.

15-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 36 ada 38 parsel maliki vekilinin, park olarak planlanan parselin imar planının eski haline döndürülmesi talebinin görüşülmesi.

16-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 36 ada 39 parsel maliki vekilinin, çocuk bahçesi olarak planlanan parselin imar planının eski haline döndürülmesi talebinin görüşülmesi.

17-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 36 ada 37 parsel maliki vekilinin, parsele kıyısı olan 15 parsel itibarı ile çıkmaz nitelikte yol olduğu belirtilen imar planının iptali talebinin görüşülmesi.

18-Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfının Sokak ismi değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.