Safranbolu Belediyesi

HAZİRAN 2019 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

1-Tarihi Çarşı bölgesi 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve eklerinin görüşülmesi. (İmar Kom.) 

2-Meclis üyeleri M.Baki DUVAN, Halil BAKKAL, Onur VARLI, İsmail ÖZGÜREL, Sedat TOKMAK, Erol ALTUNTEPE, Kemal AKGÜL ve Serap KARAOĞLU’nun merhum Belediye Başkanlarından Erdoğan CAYMAZ’ın isminin yeniden uygun bir yere verilmesi taleplerinin görüşülmesi. (Kültür ve Turizm Kom.) 

3-2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve Belediyemiz tarafından yürütülen “Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor” isimli projemiz için kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediyemiz personelinden 1 asil ve 1 yedek kişinin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. 

4-İlçemiz Gümüş Tümülüsü’nde gerçekleştirilen kurtarma kazıları ile ilgili Kastamonu Müze Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.  

5-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odasının Safranbolu-Karabük arası halk otobüsü yolcu ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

6-İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunması konusunun görüşülmesi. 

7-Amasra Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması konusunun görüşülmesi. 

8-İlçemiz Altın Safran İlkokulu Müdürlüğünün okulun bahçesinde Belediyemizce düzenleme yapılması talebinin görüşülmesi. 

9-Ramazan ayı boyunca Belediyemizce verilen iftar yemeklerinde kullanılmak şartıyla yapılan bağışların kabulü konusunun görüşülmesi. 

10-Havuzlu Bahçe ücret tarifesinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi. 

11-Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Yazıköy tapuda 238 ada 42 parsel nolu taşınmazın tamamının hafriyat döküm sahası olarak kullanılmak üzere kiralanması konusunun görüşülmesi. 

12-İlçemiz Çavuş Mahallesi 327 ada 1 parselin kamulaştırmasının imar programından çıkarılması konusunun görüşülmesi. 

13-2019 yılı Bitüm ve Agrega Mal alımı işi için Belediyemizce İller Bankasından 4.000.000,00.-TL kredi kullanılması konusunun görüşülmesi. 

14-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 682 ada 125 parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 

15-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 621 ada 51 parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 

16-İlçemiz Esentepe Mahallesi 132 ada 1 parselin kamulaştırılması konusunun 5 yıllık imar programından çıkarılması.