Safranbolu Belediyesi

KASIM 2019 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Belediye Meclisi, 04/11/2019 Pazartesi günü saat 17.30′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Nikah Dairesi Salonunda toplanacaktır. 

SAFRANBOLU BELEDİYESİ 2019 / KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ 

1-İlçemiz Yeni Mahalle 604 ada 71 ve 120 parsellerle ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

2-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Eriklik mevkii 32 ada 15 parsel nolu taşınmaza ilişkin imar planının eskiye döndürülmesi talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.) 

3-Belediyemiz Sosyal Tesis ve İktisadi İşletmesine bağlı Hediyelik Eşya Mağazamızdaki satışa yönelik tüm ürünler için yeni fiyat düzenlemesi konusunun görüşülmesi. 

4-Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için yapılan şartlı bağışın kabulü konusunun görüşülmesi. 

5-Kırgızistan’ın Oş şehri ile Belediyemiz arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün görüşülmesi.

6-Sınırlı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin Belediyemizden yer tahsisi talebinin görüşülmesi.

7-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

8-Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizin üye olması konusunun görüşülmesi.

9-Sosyal Etkinliklerin Yapılabileceği Mekânlara İlişkin Yönetmelik’in görüşülmesi.

10-İlçemiz Emek Mahallesi 713 ada 54 parselde ve Yeni Mahalle 633 ada 117 parselde bulunan taşınmazların zemin katlarındaki işyerlerinin önüne gölgelik amaçlı açılır kapanır sistem hafif malzeme ile pergola yapılması talebinin görüşülmesi.

11-İlçemiz Emek Mahallesi 713 ada 54 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapının 2.bodrum katında gölgelik yapma talebinin görüşülmesi.

12-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği 2020 Mali yılı Bütçe tasarısı ve 2021, 2022 yılları Gelir ve Gider tahminleri ile 2020 Mali Yılı Bütçe Tarifesinin görüşülmesi.