Safranbolu Belediyesi

MART 2019 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Belediye Meclisi, 04/03/2019 Pazartesi günü saat 16.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si ve 45.maddeye 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkraya göre Belediye Encümeninin memur üyeleri ile Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ   1-İlçemiz Barış Mahallesi 560 ada 46 parselin satışı konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)

2-İlçemiz Camikebir Mahallesi 404 ada 1 parsel nolu taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

3-Belediyemize ait 78 BD 583 plakalı araç kazaya karışmış ve kullanılamaz hale gelmiştir. Karşı tarafa ait sigorta şirketinin perte çıkan aracımızın sigorta bedelini ödemek ve aracı pert bedeli mukabilinde alma talebinin görüşülmesi.

4-İlçemiz Yeni Mahalle Özgür Sokak ve Halkevi Sokak arasında bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi talebinin görüşülmesi.

5-1 adet 5.dereceli Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 3.dereceli Şehir Plancısı kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

6-İlçemiz Emek Mahallesi 771 ada 5 ve 6 parselde önerilen Ticaret Alanının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

7-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 152 ada 5-6-7 parseller, 214 ada 1 parsel, 215 ada 1 ve 2 parsel, 216 ada 1-2-3 parsellere ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

8-Belediyemiz mülkiyetine ait Barış Mahallesi 880 ada 2 ve 6 parsel, Karaali Mahallesi 397 ada 21 parsel, Akçasu Mahallesi 970 ada 1 parsel ve Karıt 324 ada 3, 6, 9 ve 12 parseller üzerinde enerji iletim hattına isabet eden kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde TEİAŞ tarafından belirlenen bedeller üzerinden devir edilmesine muvafakat verilmesi konusunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Yeni Mahalle 195 ve 168 nolu imar adaları arasındaki kadastro yol boşluğu ile ilgili imar planı düzenlemesi yapılması konusu.

10-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 56 ada 30 parsel nolu taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine itiraz konusunun görüşülmesi.

11-Belediye Meclisimizin 05.12.2018 tarihli ve 247 sayılı kararı ile Koruma Bölge Kuruluna sunulan Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarının 18.5.c ve 18.5.d maddelerinin kabul edilmemesine ilişkin kararın görüşülmesi.

12-Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi.