Safranbolu Belediyesi

MART 2020 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Belediye Meclisi, 02/03/2020 Pazartesi günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Belediye Nikah Dairesi Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ

1-8. dereceli 1 adet mühendis kadrosunda, 2020 yılında çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek net ücretin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

2-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliğinin revize edilmesi konusu. (Plan ve Büt. Kom. ile Kül.Tur. Kom.)

3-Emek Mahallesi Prof.Dr. Metin Sözen Caddesi üzerinde bulunan 2.Birlik Sitesi ile Ufuklar ve Azmet Sitesi arasından geçen isimsiz sokağa isim verilmesi talebinin görüşülmesi.

4-Belediyemiz mülkiyetine ait olan ilçemiz Barış Mahallesi tapuda 880 ada 2 ve 6 parsel, Akçasu Mahallesi 970 ada 1 parsel, Karıt köyü 324 ada 3, 6, 9 ve 12 parsel nolu taşınmazların enerji iletim hattına isabet eden kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde TEİAŞ tarafından belirlenen bedeller üzerinden devir edilmesine muvafakat verilmesi konusunun görüşülmesi.

5-Yeni Mahalle 604 ada 71 ve 102 parsel nolu taşınmazlara ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

6-Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notlarından 18-5-C ve 18-5-D hükümlerinin değişikliği konusunun görüşülmesi.

7-Atatürk (İnönü) Mahallesi 178 ada 52 parsel nolu taşınmazın zemin kat ticaret talebi konusunun görüşülmesi.

8-Hafta sonları Belediye Nikah Salonunda kıyılacak nikahlar için alınacak ücretin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Yazıköyden ayrılarak 15 Temmuz Mahallesi sınırlarında kalan konutların içme suyu aboneliklerinin Belediyemize devri konusunda Yazıköy Muhtarlığı ile protokol imzalamak üzere ve  Bostanbükü Köyünden ayrılarak Belediyemize bağlanan bölgede yer alan su abonelikleri ile ilgili Bostanbükü Köyü Muhtarlığı ile yapılan mevcut protokolün revize edilmesi ve protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

10-Safranbolu Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplanmasının ardından  Karabük’te bulunan Tıbbi atık işleme tesisine gönderilmesi bağlamında Karabük Belediyesi ile protokol imzalanması, protokol süresinin belirlenmesi ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

11-Belediye Meclis kararı ile kapatılan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçe ödeneğinin, yine Belediye Meclis kararı ile kurulan Park ve  Bahçeler Müdürlüğüne aktarılması konusunun görüşülmesi.