Safranbolu Belediyesi

MAYIS 2019 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Belediye Meclisi, 02/05/2019 Perşembe günü saat 17.30′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Belediye Nikah Dairesi Salonunda toplanacaktır.

1-İlçemiz Emek Mahallesi 90 ada 2 parsel ve 91 ada 1 ve 2 parsellerde yapılan imar planı değişikliğine itiraz konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

2-İlçemiz Barış Mahallesi 560 ada 46 parselin satışı konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)

3-5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 7.fıkrasına istinaden görevlendirilen 2 adet Belediye Başkan Yardımcısına ödenecek ücretin belirlenmesi.

4-Belediyemizde münhal bulunan 9.dereceli 1 adet ekonomist kadrosunun iptal edilip, 5.dereceli 1 adet şehir plancısı kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

5-İlçemizde 2019 yılı içerisinde Başkent EDAŞ tarafından yapılacak olan AG+OG(YG) yer altı hattı elektrik dağıtım şebekeleri ile ilgili kazı çalışmalarında koordinasyon sağlanması amacıyla protokol imzalanması konusunun görüşülmesi. 6-İlçemiz Yeni Mahalle 768 ada 16 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan ve ihdasen kazanılan 9.68 m2 yüzölçümlü 768 ada 20 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

7-İhtisas komisyonu seçimlerinin yenilenmesi. (Parti üyeliğinden istifa sebebiyle)

8-Belediyemizin 2018 Mali yılı gelir, gider kesin hesabı ile taşınır kesin hesabının görüşülmesi.