Safranbolu Belediyesi

METRUK YAPI İLANI

2020-11-26

İLAN

İlçemiz Çavuş Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan, tapuda 328 ada 10 parselde E.329 envanter numarası ile kayıtlı tecilli taşınmazın metruk yapı kapsamına alındığı, yerinde yapılan incelemelerde çevresi için tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.

Yapı sahiplerinintümüne adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerinden ulaşılamamış ve tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle yapıya ilişkin gerekli güvenlik önlemlerinin 30 günlük süre içinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurarakilgililerince alınması gerekmektedir. Aksi halde 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi gereği işlem tesis edilecektir.

Bilgi talebi ve itirazlar için Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurabilir.

İlgililerine ilanen duyurulur.

İlana Çıkış Tarihi          : 26/11/2020

İlan Bitiş Tarihi : …/…/2020