Safranbolu Belediyesi

NİSAN 2019 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

1-Meclis 1. Başkan Vekili seçimi. (Gizli oy) “5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereği 2 yıl görev yapmak üzere”

2-Meclis 2. Başkan Vekili seçimi. (Gizli oy) “5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereği 2 yıl görev yapmak üzere”

3-Asil ve Yedek Kâtip Üye seçimi. (Gizli oy) “5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereği 2 yıl görev yapmak üzere”

4-2 adet Encümen Üyesi seçimi. (Gizli oy) “5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereği 1 yıl görev yapmak üzere”

5-5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden; - İmar ve Plan Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi. - Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi.

6-Meclis Toplantı yerinin belirlenmesi.

7-Batı Karadeniz Kalkınma Birliğine (BAKAB) Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması. (Gizli oy)

8-Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliğine (KARÇEV) Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 2 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması. (Gizli oy)

9-Tarihi Kentler Birliğine (TKB) Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması. (Gizli oy)

10-Karabük Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliğine (KARTAB) Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması. (Gizli oy)

11-Türk Dünyası Belediyeler Birliğine (TDBB) 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması. (Gizli oy)

12-İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunması konusunun görüşülmesi.

13-2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

14-5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi uyarınca, meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı konusunun görüşülmesi.

15-5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca, meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi konusunun görüşülmesi.

16-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 726 ada 4 parselin güneyinde bulunan Belediyemiz tasarrufunda olan halı sahanın Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesine süresiz ve bedelsiz olarak tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

17-İlçemiz Emek Mahallesi 90 ada 2 parsel ve 91 ada 1 ve 2 parsellerde yapılan imar planı değişikliğine itiraz konusunun görüşülmesi.

18-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 22 ada 38 parselin, 22 ada 19 parsel malikine satışı konusunun görüşülmesi.

19-Kurumumuzda görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi,  ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) ile görüşme yapması ve sosyal denge tazminatı sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanı Elif KÖSE’ye 4688 sayılı kanun uyarınca yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.  

Meclise Bilgi Verilecek konu: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi uyarınca hazırlanan 2018 Mali yılı Denetim Komisyonu Raporunun sunumu.  

KOMİSYONDAKİ GÜNDEMLER

1-İlçemiz Barış Mahallesi 560 ada 46 parselin satışı konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)